สภาทนายฯ ตั้งคณะทำงาน 6 คน หนุน คกก.ชุดนายกฯตรวจสอบคดีบอส


เพิ่มเพื่อน    

30 ก.ค.63 - นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความและโฆษกสภาทนายความ แถลงว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2563 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมีนายกสภาทนายความ เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ นั้น

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในเรื่องของการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ตามดำริของนายกรัฐมนตรี อันจะเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ตามคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2563 คณะกรรมการสภาทนายความ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 ก.ค. 2563 แต่งตั้ง คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในกรณีการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา เพื่อรวบรวมและประเมินผล สนับสนุนการทำงานอย่างบูรณาการ โดยคณะทำงาน ประกอบด้วย

นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการ เป็น ประธานคณะทำงาน , นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นรองประธานคณะทำงาน และคณะทำงานประกอบด้วย นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ , นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ , นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และนายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิก/ผู้ช่วยเลขาธิการ


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'