ประชาชนเกาะติดข่าวเกี่ยวกับ'ปัญหาปากท้อง-โควิด'


เพิ่มเพื่อน    


2 ส.ค. 2563  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 1,109 คน สำรวจระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า ข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด คือ ข่าวปากท้องของประชาชน ร้อยละ 85.95 รองลงมาคือ โควิด-19 ร้อยละ 83.61 คดีบอส อยู่วิทยา ร้อยละ 77.58 การชุมนุมประท้วง ร้อยละ 74.72 และการปรับ ครม. ร้อยละ 66.74 จะเห็นได้ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทำให้สนใจติดตามข่าวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองอย่างมาก นอกจากนี้ประชาชนยังให้ความสนใจกับระบบยุติธรรมของไทยที่มีช่องโหว่ให้เห็นว่ามีความสองมาตรฐานเกิดขึ้นในคดีของทายาทตระกูลดัง อีกทั้งข่าวการชุมนุมประท้วงแบบแฟลชม็อบที่ก่อตัวขึ้นเป็นระยะ ๆ รวมถึงรายชื่อ ครม. ที่ปรับใหม่ จึงเป็นภาพที่สะท้อน   ให้เห็นว่าประชาชนยังจับตาดูทิศทางการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และยังคงเฝ้ารอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาของประชาชนอย่างจริงจัง 
 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน