ล้ม30บาท!เปิดผลโพล'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'ยืนที่1นโยบายพรรคการเมืองที่ประชาชนชื่นชอบ


เพิ่มเพื่อน    

3 ส.ค.63- สวนดุสิตโพล เผยแพร่ผลสำรวจ กรณี “นโยบายพรรคการเมืองที่ประชาชนชื่นชอบ และสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน”  จำนวนทั้งสิ้น 1,328 คน (สำรวจทางออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว) ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม  2563 สรุปผลได้ ดังนี้ 
1. นโยบายพรรคการเมือง ที่ประชาชนชื่นชอบ 
อันดับ 1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (พปชร.)    59.46%
อันดับ 2 โครงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า/สาธารณสุข (เพื่อไทย)    41.59%
อันดับ 3 โครงการเราไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท/เดือน (พปชร.)     18.08%
อันดับ 4 ประกันรายได้ 5 พืชเกษตร  (ปชป.)    11.35%
อันดับ 5 เบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ   (พปชร.)    4.95%
อันดับ 6 นโยบายกัญชาทางการแพทย์  (ภูมิใจไทย)    4.27%
อันดับ 7 การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ  (พปชร.)    2.48%
อันดับ 8 กองทุนหมู่บ้าน  (เพื่อไทย)    2.02%
อันดับ 9 OTOP  (เพื่อไทย)     1.78%
อันดับ 10 นโยบายเด็กแรกเกิด  (พปชร.)    1.40%

2. สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ดำเนินการเร่งด่วนในขณะนี้  
อันดับ 1  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ    49.45%
อันดับ 2  การเร่งแก้ไขปัญหาแพร่ระบายของโรคโควิด-19    14.94%
อันดับ 3  ปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน    8.80%
อันดับ 4  ปราบปรามการทุจริต การเร่งแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน    8.16%
อันดับ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน    7.88%
อันดับ 6 ปัญหาค่าครองชีพสูง     6.60%
อันดับ 7  การให้ความช่วยเหลือด้านภาคเกษตร เช่น การปรับขึ้นราคาสินค้าเกษตร/ประกันราคาสินค้าเกษตรฯลฯ      6.32%
อันดับ 8  ควรร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า    5.77%
อันดับ 9  เร่งสร้างความสามัคคี ปรองดองในสังคม    5.32%
อันดับ 10 การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน    4.77%

3. สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ช่วยเหลือประชาชนรากหญ้า  
อันดับ 1  การให้ความช่วยเหลือด้านภาคเกษตร เช่น การปรับขึ้นราคาสินค้าเกษตร/ประกันราคาสินค้าเกษตรฯลฯ    20.92%
อันดับ 2  การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน    19.63%
อันดับ 3  ปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน    13.30%
อันดับ 4  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ    12.75%
อันดับ 5  แก้ไขปัญหาความยากจน    10.83%
อันดับ 6  การเร่งแก้ไขปัญหาแพร่ระบายของโรคโควิด-19    9.63%
อันดับ 7  ปัญหาค่าครองชีพสูง    9.27%
อันดับ 8  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน    9.17%
อันดับ 9  ปัญหาหนี้ของประชาชน เช่น หนี้นอกระบบ     4.40%
อันดับ 10 การปรับขึ้นเงินเดือน เช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ     3.67%

ประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับปากท้อง ความเป็นอยู่ และด้านสาธารณสุข (สุขภาพ) สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยต้องการให้พรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสร้างอาชีพสร้างงานและรายได้ ให้ประชาชนโดยเร่งด่วน.


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน