สกศ.ถกร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ยังไม่ตกผลึก เตรียมหารือเพิ่ม 


เพิ่มเพื่อน    


4 ส.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมสภาการศึกษา (สกศ.) ได้มีการพิจารณารายงานเรื่องร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งในข้อเสนอมีหลายเรื่องที่จะเป็นการเสริมร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... อีกทั้งตนยังได้ชี้แจ้งให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทราบว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับนี้ให้มีความครบถ้วน โดยที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รวมถึงเรื่องการปรับแนวทางของอาชีวศึกษา เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นกลไกหลัก ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีฝีมือ ให้เข้ามาเป็นแรงงานรองรับการขยายตัวของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้วางแผนเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (บิ๊กดาต้า) และการจัดสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อให้การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้มข้นและพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะหรือระดับชั้นต่างๆ โดยในเรื่องดังกล่าว ศธ.ได้มีการขับเคลื่อนอยู่แล้ว ซึ่งในการที่ประชุมครั้งนี้ก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม และจะนำไปสู่การบูรณาการทั้งของ ศธ.และ สกศ.เข้าด้วยกัน

ด้านนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ร่างแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ยังคงยึดหลัก 7 เรื่องเหมือนเดิม แต่จะมีการปรับแต่ง 28 ประเด็นย่อย เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 6 คณะ ไม่ว่าจะเป็น ด้านปรับปรุงการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาครู เรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์ม การปรับปรุงโครงสร้าง มองว่ามีหลายเรื่องที่ทำไปแล้วก็ไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนดังกล่าว และมีหลายเรื่องที่ต้องเพิ่มเติมให้ครอบคลุม เช่น ด้านอาชีวะศึกษา ที่อยากให้มีการครอบคลุมกับแนวทางการพัฒนาประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการประชุมหารือร่วมกันในแต่ละคณะอนุกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ ก่อนที่จะสรุปและเสนอในการประชุมสภาการศึกษา วันที่ 25 กันยายนนี้ สำหรับการจัดทำบิ๊กดาต้า ของ ศธ. นั้น ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสกศ.ก็จะไปดูในส่วนของหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ ว่าจะต้องเพิ่มเติมไอเท็มในการจัดเก็บอย่างไรบ้าง จะเป็นการทำบนฐานที่มีอยู่แล้ว และต่อยอดมากขึ้น คาดว่า 3 เดือน น่าจะเห็นบางเรื่องไปเสนอ รมว.ศธ.ได้”เลขาฯ สกศ.กล่าว
 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน