กมธ.ข้องใจงบกระทรวงคมนาคม'จ้างที่ปรึกษา-ซ่อมถนน'อื้อซ่า


เพิ่มเพื่อน    

05 ส.ค.2563 -  นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย หรือเสี่ยติ่ง ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2564 ว่า กมธ.ได้ใช้เวลามาทั้งหมด 16 วันแล้ว  โดยได้พิจารณางบประมาณของ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้พิจารณางบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจนครบทุกหน่วยงานงบประมาณทั้งสิ้น 193,554,304,900 บาท 
  
นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ในการพิจารณางบประมาณ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท คณะ กมธ.ได้หารือกันเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาซึ่งในแต่ละปีมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงมี กมธ.สอบถามหน่วยงานว่า เพราะเหตุใดหน่วยงานจึงต้องจ้างที่ปรึกษาในโครงการก่อสร้างต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งที่หน่วยงานมีวิศวกรและสถาปนิกที่มีความสามารถอยู่แล้ว ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทได้ชี้แจงว่า หน่วยงานมีนโยบายให้วิศวกรและสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบและดำเนินการโครงการเองอยู่แล้ว แต่ที่ต้องจ้างที่ปรึกษา เพราะการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) หรือการจัดทำอีไอเอ หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้เอง ต้องให้บุคคลที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น หน่วยงานจึงต้องมีการจ้างที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ

“ในการพิจารณางบประมาณของกรมทางหลวง ก็ได้มี กมธ.สอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนของหน่วยงานว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งหน่วยงานได้ชี้แจง ถึงระดับการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนว่ามีทั้งหมด 4 ระดับโดยในระดับแรกเป็นการซ่อมบำรุงปกติธรรมดา เช่น การตัดหญ้าพื้น ระดับที่สอง เป็นการซ่อมบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา โดยจะมีการฉาบผิว เมื่อถนนมีอายุ การใช้งาน 3-5 ปี จะมีรอยแตกซึ่งหากน้ำเข้าไปในรอยแยกนั้นจะทำให้ถนนเสียหาย จึงต้องมีการฉาบผิว ซึ่งหน่วยงานจะใช้งบประมาณตารางเมตรละ 100 บาท ระดับที่สาม เป็นการบำรุงรักษาพิเศษ โดยจะเป็นการขุดลื้อถึงชั้นพื้นถนนเพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก และระดับสุดท้าย คือ การรื้อทำใหม่ทั้งหมดซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก”
 


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"