เริ่มแล้ว เวทีประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ปี 63 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอคัดดีที่สุด เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างของประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

เริ่มแล้วเวทีประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นของกรมส่งเสริมการเกษตร คัดจากระดับจังหวัด สู่ระดับภาค ก่อนชิงระดับประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบขยายผล พร้อมชี้นโยบายเกษตรแปลงใหญ่เห็นผลพัฒนาได้ตามเป้า 

 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559  จนถึงปัจจุบัน โดยมีเกษตรกรรวมกลุ่มเข้าร่วมมากกว่า 1,000 แปลง ดังนั้น เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณ และผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่นสู่สาธารณะ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรม“ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2563 ”ขึ้น

 

“โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การประกวดระดับจังหวัด การประกวดระดับเขต และการประกวดระดับประเทศ ทั้งนี้แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมประกวด ต้องเป็นแปลงที่เข้าร่วมโครงการในปี 2561 หรือที่เรียกว่า แปลงใหญ่ปีที่ 3 อีกทั้งต้องมีผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ปี ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านแผนและปัจจัยการนำเข้า การดำเนินการและผลตามกิจกรรม ผลลัพธ์ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ และสุดท้ายความยั่งยืน และขณะนี้การประกวดระดับจังหวัดได้เสร็จสิ้นแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการประกวดระดับเขต ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 จากนั้นจะเป็นการประกวดระดับประเทศต่อไป ”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

 

 

“ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มจัดการประกวดเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นมาตั้งแต่ ปี 2561 ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงบรรลุเป้าหมายของโครงการ ที่เน้นให้  เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเกิดการปรับโครงสร้างการผลิต ลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ และมีมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจากการประกวดทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด สามารถยกระดับให้เกิดแปลงใหญ่ที่มีผลดีเด่นระดับจังหวัดถึง 77 แปลง ดีเด่นระดับภาคถึง 6 แปลง และดีเด่นระดับประเทศ 1 แปลง ถือเป็นอีกความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” นายเข้มแข็ง กล่าวทิ้งท้าย


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'