สสก. 3 จ.ระยอง ขยายผลปลูกอ้อยโรงงานแบบลดต้นทุนสู่ ศพก. และเกษตรกร


เพิ่มเพื่อน    

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก. 3 จ.ระยอง ) เปิดเผยว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ( ศพก. ) ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  โดยมี นายดิเรก แซ่ฮ้อ อายุ 38 ปี เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ เกษตรกรผลิตอ้อยโรงงานรวมพื้นที่ 1,567 ไร่ เกษตรกร 50 ราย โดยส่งโรงงานแปรรูปผลิตเป็นน้ำตาลทราย เพื่อส่งออกและบริโภคภายในประเทศ ที่ผ่านมาเกษตรกรมีปัญหาพันธุ์อ้อยที่ต้านทานโรคต่ำ ดินไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตราคาสูง ปุ๋ยเคมีสารเคมีราคาแพง

 

 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาแนวทางแก้ไขให้ลดต้นทุนการผลิตให้ได้ไร่ละ 2,364 บาท จากไร่ละ 13,768 บาท  และใช้ ศพก. อ.บ่อทอง ถ่ายทอดสู่เกษตรกร  เช่น ผลิตปุ๋ยเอง และใช้รถตัดอ้อยเป็นต้น โดยสำนักงานเกษตร อ.บ่อทอง สำนักงานเกษตร จ.ชลบุรี และ สสก. 3 จ.ระยอง สนับสนุนความรู้การเกษตรสมัยใหม่ให้ ตั้งแต่ฝึกอบรมแนวทางการฟื้นฟูดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน การวางแผนการผลิต และนำเกษตรกรศึกษาดูงาน

 

 “ทั้งนี้จะอยู่ใต้หลักคิด หากลดต้นทุนต่ำลงได้ก็จะเพิ่มกำไรให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น  จึงเป็นที่มาของการใช้ต้นทุนที่ประหยัด คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากผลิตปุ๋ยคอกใช้ในไร่ เลี้ยงไก่ไข่ และไก่เนื้อ  นำมูลมาเป็นปุ๋ยบำรุงดิน  ซึ่งมูลไก่เนื้อเหมาะกับมันสำปะหลังและอ้อย เพราะมีไนโตรเจนมาก  และผลิตปุ๋ยใช้เองแล้ว การใช้เทคโนโลยีก็ลดต้นทุนได้ด้วย  เช่น ใช้ต้นพันธุ์ที่เหมาะสม การใช้เครื่องจักรกลทางช่วยให้ได้งานเพิ่ม ลดเวลาทำงานทำให้ลดแรงงานในช่วงฤดูกาลผลิตได้” นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว

 

 

ผอ. สสก. 3 จ.ระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมว่าใช้รถตัดอ้อยแทนแรงงานคนจะลดต้นทุนได้  28%  ลดการบรรทุกได้ 13% ต่อผลผลิต 1 ตัน ส่วนการใช้เครื่องจักรจะยึดหลัก Utilization Rate คือ การใช้เต็มประสิทธิภาพด้วยการรวมกลุ่มเพื่อแชร์เครื่องจักรกัน จะลดค่าซ่อมบำรุง และการใช้เครื่องตัดใบอ้อยจะเพิ่มอินทรียวัตถุในดินใบอ้อยนำมาทำปุ๋ยหมัก เป็นการเพิ่มรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

 

“สสก.3 จ.ระยอง ได้นำวิธีปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการผลิตของนายดิเรก แซ่ฮ้อ เกษตรกรต้นแบบ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในภาคตะวันออก เพื่อให้เกษตรกรได้นำวิธีการผลิตนี้ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม  ด้านเจ้าหน้าที่ได้นำไปขยายผลสู่เกษตรกรตลอดถึง ศพก. อื่นๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมบ่มเพาะเกษตรกรและให้บริการด้านการเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรกร
สู่ผู้ประกอบการและชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ ต่อไป” ผู้อำนวยการ สสก. 3 จ.ระยอง กล่าว


ทักษิณนี่..... ดูจากการโพสต์ทุกวันนี้ ถ้าไม่เรียกว่าโหนกระแสสามนิ้ว ก็ต้องบอกว่า ถูกระบอบ "สามนิ้ว" กลืนไปเป็นนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งตีนซ้ายธนาธรเรียบร้อยแล้ว!

ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO