สอศ.มุ่งโครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา หรือ Excellent Center วิชาไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น


เพิ่มเพื่อน    


5ส.ค.63- นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบายมุ่งโครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา หรือ Excellent Center สำหรับธุรกิจต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละบริบทของภูมิภาคและได้เริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแล้ว ซึ่งเป็นการนำร่องจับคู่สถานศึกษาอาชีวะ 21 แห่ง กับ 23 สถานประกอบการ ใน 8 กลุ่มวิชาชีพ เช่น Networking Programming Digital Marketing และP-Tech ไปบ้างแล้วนั้น ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 สอศ.จะดำเนินการความร่วมมือในลักษณะนี้กับสมาคมช่างก่อสร้างแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเข้ามาช่วยในกลุ่มสาขาวิชาช่างไฟฟ้า และกลุ่มวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ สำหรับความร่วมมือดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2564 จะนำร่องในวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

“กรอบความร่วมมือนี้จะไม่ใช่เป็นความร่วมมือทั่วไป แต่เป็นการเจาะลึกที่สถานประกอบการจะช่วยพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู และจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนอาชีวะมีมาตรฐานตรงตามสเปคที่สถานประกอบการต้องการ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการที่ สอศ.ร่วมกับสมาคมช่างก่อสร้างฯจะทำให้บริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงและเป็นสมาชิกอยู่ในสมาคมสนใจที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะให้มีมาตรฐานสากล”รองเลขาฯ กอศ.กล่าว


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก