เอาแล้ว 'เรืองไกร' ชี้เปรี้ยงจ่ายเงินเยียวยาโควิด ส่อขัดรัฐธรรมนูญ


เพิ่มเพื่อน    


5 ส.ค.63 - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ2563 เปิดเผยว่า ได้รับเสียงบ่นตัดพ้อและน้อยใจจากประชาชนเรื่องรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาจากเหตุการณ์ Covid-19 อย่างไม่เท่าเทียม ที่บางคนได้ บางคนไม่ได้ ทั้งที่ประชาชนล้วนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนกันทั้งนั้น จากการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย พอประมวลได้ว่า รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาประชาชนอย่างมีเงื่อนไข โดยเฉพาะในการตราพรก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่ให้เหตุผลว่าจะนำเงินมาใช้ในสภาวะที่ประชาชนประสบปัญหานั้น มีการกำหนดมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนแบบหลายมาตรฐาน พรก.กู้เงิน เป็นกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา26 มาตรา 27 บัญญัติว่า กฎหมายจะต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป และบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย การเลือกปฏิบัติจะกระทำมิได้ แต่บทบัญญัติของพรก.กู้เงิน ม.5  ม.6 และ ม.7 มีลักษณะที่อาจขัดรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังเป็นการตราพรก.เพื่อใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่อาจขัด ม.140 ด้วย และเมื่อบทบัญญัติของพรก.กู้เงิน อาจขัดรัฐธรรมนูญ ก็ต้องส่งเรื่องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป 

นายเรืองไกรกล่าวว่า เรื่องที่รัฐบาลจ่ายเงินตามพรก.กู้เงิน อย่างไม่เท่าเทียม ตนก็เสียสิทธิด้วย เพราะไม่ได้รับเช่นเดียวกับประชาชนอีกหลายล้านคน ดังนั้นขอเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล อาสาทำเรื่องนี้ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิประชาชนไว้ ในวันที่5ส.ค.จึงได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป และหวังอีกด้านหนึ่งว่ารัฐบาลจะแก้ไขเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมต่อไปโดยเร็ว 
 


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'