เฮ้อ! ชู 3 นิ้วประท้วงก่อสร้างรัฐสภาล่าช้า


เพิ่มเพื่อน    

6 ส.ค.63 - เวลา 17.00 น. ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา นายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ ตัวแทนกลุ่ม มศว.คนรุ่นเปลี่ยน เดินทางมาจัดกิจกรรม “มองสภาใหม่ฝันให้ไกล สร้างไม่เสร็จ” พร้อมทำสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว โดยบอกว่า การมาวันนี้เป็นการมาดูการก่อสร้างรัฐสภาที่ใช้เวลาก่อสร้างอย่างยาวนาน ว่าจะเกิดความคุ้มค่ากับภาษีประชาชนหรือไม่ และจะเป็นการเสียค่าโง่ในการก่อสร้างอีกหรือไม่ เพราะไม่ทราบงบประมาณที่แท้จริงว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมามีการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างหลายครั้ง และติดขัดปัญหาการเวรคืนที่ดินมาตลอด 

จากการที่ตนได้มองดูสภาภาพรวมก็สวยงามดี และจากการศึกษาสถาปัตยกรรมการก่อสร้างมีการอิงจากพระพุทธศาสนา ที่ส.ส.และส.ว.ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต แต่ไม่รู้ว่าวันนี้ปฏิบัติตัวได้ตามแนวคิดดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าควรเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว เพราะหากยิ่งล่าช้าก็ไม่รู้ว่าจะมีค่าโง่อีกเท่าไหร่ที่คนไทยต้องจ่าย

ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสิรภพ กล่าวว่า อยากให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วยุบสภา และให้นายกรัฐมนตรีรับฟังเสียงประชาชน หยุดคุกคาม แค่นี้พวกเราก็พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาล นอกจากนี้ วันที่ 13 ส.ค. เวลา 17.00 น. กลุ่มมศว.คนรุ่นเปลี่ยนจะจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ประสานมิตร ต่อไป.