สบายใจได้!'หมอระวี'เชื่อรัฐบาลต้องใชเวลาศึกษาข้อดี-ข้อเสียCPTPPอย่างน้อย1ปี


เพิ่มเพื่อน    


7 ส.ค.63 - นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะกรรมาธิการ CPTPP กล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการนำเรื่องการเข้าร่วมเจรจากับ CPTPP เข้า ครม. ดังนั้นประชาชนที่คัดค้านการเข้าร่วม CPTPP ทุกท่าน สบายใจได้ว่าทางรัฐบาลจะต้องใช้เวลาศึกษาข้อดี - ข้อเสีย - ผลกระทบ ถ้าไทยจะเข้าร่วม CPTPP อีกอย่างน้อย 1 ปี ในส่วน กมธ.CPTPP ของสภา ขณะนี้กำลังทุ่มเทศึกษาข้อดี -ข้อเสีย - ผลกระทบ ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ กมธ.ทุกคนทำงานอย่างหนัก มีการประชุม กมธ. และ 3 อนุกมธ. รวมสัปดาห์ละ 7-8 ครั้ง เพื่อเร่งหาข้อสรุปส่งให้สภาและรัฐบาล และประชาชนทั่วประเทศ ให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงเรื่อง CPTPP ในทัศนะของ กมธ.

นพ.ระวี กล่าวว่า การทำงานของกมธ. CPTPP นอกจาก ส.ส.จากทุกพรรคแล้ว ยังมีข้าราชการจากเกือบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, มีนักวิชาการ และภาคประชาชนที่คัดค้านการเข้าร่วม CPTPP เช่น ตัวแทนกลุ่ม FTA WATCH, จึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ถกเถียงกันอย่างจริงจัง ทุกมุมมอง ทุกประเด็น มีการนำเอกสารฉบับจริงมาอ่าน ตีความหมาย และมีหลายประเด็นมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ทาง กมธ.ก็มีการส่งหนังสือสอบความไปขอคำตอบจากทาง CPTPP โดยตรง

“สิ่งที่เป็นความคิดเห็นร่วมของ กมธ.จากการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม พบว่า แม้ว่าจะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อเสียหลายประการเช่นกัน แต่ กมธ.ส่วนมากพบข้อมูลว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วม CPTPP เราต้องมีการเตรียมตัว ยกระดับมาตรฐานในเกือบทุกด้าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนของไทยสามารถรองรับการทำสัญญา FTA, CPTPP, ฯลฯ กับนานาประเทศ ที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต”นพ.ระวี กล่าว

 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ