“ชุมชนยิ้มได้” ฟื้นคืนกำลังใจให้ผ่านพ้นโควิดไปด้วยกัน


เพิ่มเพื่อน    

 

หลังจากการระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างหนักหน่วงในช่วงต้นปี 2563 ทำให้ผู้คนจำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ร้านค้าต่างๆ จำต้องปิดกิจการกันหลายสัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เอง สถานการณ์หลายอย่างในประเทศเริ่มจะคลี่คลาย ทำให้รัฐบาลออกมาทยอยปลดล็อค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นคืน แต่ก็ไม่ใช่กับทั้งหมด เพราะต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอด เนื่องจากในต่างประเทศสถานการณ์ยังไม่ได้เบาบางลงมากนัก

 

และจากการกักตัวของประชาชนและการปิดร้านค้าต่างๆ เป็นการชั่วคราวนั้น  ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยกำลังซื้อของคนในสังคม นั่นก็คือกลุ่มค้าขายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าจากชาวบ้าน จากชุมชน ที่ไม่ได้มีช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคมากนัก อาศัยการขายในรูปแบบเดิมๆ หรือไม่มีช่องทางโฆษณาตัวเองมากพอที่จะทำให้สินค้าสามารถขายออกได้ในช่วงที่เกิดวิกฤต

 

 

เมื่อไม่มีผู้ซื้อ ผู้ขายก็เริ่มจะประสบกับปัญหาต่างๆ ทั้งการขาดทุน สินค้าบางชนิดเก็บสต๊อกไว้ไม่ได้นาน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างทางอีกมากมาย บางกิจการจึงต้องปิดตัวไป ซึ่งเป็นเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจของคนทำงานเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

 

โดยหลายหน่วยงานได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาโดยไว หนึ่งในนั้นคือ กลุ่ม ปตท.  ที่ได้ดำเนินการเยียวยาประชาชนและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดวิกฤตไวรัสแล้ว

 

 

โดยได้ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศภายใต้แนวคิด “พลังพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างหรือเพิ่มรายได้แก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาว โดยผสานองค์ความรู้และศักยภาพของกลุ่ม ปตท. ด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนผ่าน “โครงการชุมชนยิ้มได้” ด้วยการดำเนินงานใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. สนับสนุนช่องทางประชาสัมพันธ์ สร้างการตลาดให้สินค้าชุมชน ผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ทั้ง Offline และ Online โดยเฉพาะใน www.ชุมชนยิ้มได้.com เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ชุมชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสินค้าชุมชนเครือข่ายกลุ่ม ปตท. ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานได้

2. กระตุ้นเศรษฐกิจ...ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ ผ่านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชนเครือข่ายกลุ่ม ปตท. ด้วยการยกระดับการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตวิถี ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้แก่ชุมชนและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมโอกาสทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเครือข่ายกลุ่ม ปตท.

3. เสริมทักษะ...สร้างอาชีพ รวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่ทักษะอาชีพด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม การแปรรูปสินค้า และพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ที่ประชนทั่วไปเข้าถึงได้

 

และจากการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ค้ารายย่อยนั้นได้มีช่องทางในการขายสินค้าของตัวเองได้ผ่านสื่อของกลุ่ม ปตท. ทั้ง Offline และ Online ทำให้เกิดผลงานที่น่าประทับใจ ซึ่งสินค้าหลายประเภทที่เข้าร่วมโครงการนั้นมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเมื่อรวมมูลค่ายอดขายทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงการมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563  ช่วยรายได้ให้ชุมชนในจังหวัดต่างๆ จากการขายสินค้า รวมได้กว่า 775,000 บาท

 

      

ซึ่งในส่วนนี้เองมีสินค้าขายดี ได้แก่ มะม่วงมหาชนกปลอดสารพิษ จากชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังมีผลไม้อื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ได้แก่ มังคุดออร์แกนิค และทุเรียนออร์แกนิค (หมอนทอง) จังหวัดระยอง

 

ขณะที่สินค้าประเภทอาหารแปรรูปมีเด่นๆ ดังนี้ กล้วยแหวนทองอบธรรมชาติ จากจังหวัดกาญจนบุรี อัญชัน หมี่กรอบ สูตรสับปะรด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นอกจากนี้ยังมีขนมปี๊ยะเจ้าเจ จากจังหวัดระยอง น้ำชุบพรก (น้ำพริกกะลา) จังหวัดพัทลุง น้ำพริกนรก 3 รสชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไชโป๊หวาน แม่เนาวรัตน์ จากจังหวัดราชบุรี รวมถึงคุกกี้มะม่วงและมะม่วงแช่อิ่ม จากจังหวัดสระบุรี

 

             

และยังมีสินค้าอื่นๆ เช่น กลุ่มเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก รวมถึงสมุนไพรแปรรูปที่ได้รับการตอบรับที่ดีระหว่างการเข้าร่วมโครงการ และเชื่อว่าจะเป็นการสร้างการรับรู้ที่ดี ถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะทำให้สินค้านั้นสามารถเจาะตลาดผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งหลังจากนี้จะต้องไปต่อยอดธุรกิจตัวเองให้ติดลมบนให้ได้

 

 

ด้วยเป้าหมายที่ต้องการจะสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านธุรกิจในช่วงนี้ จนเกิดเป็นโครงการชุมชนยิ้มได้นั้น เป็นอีกความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการช่วยเหลือสังคม พร้อมอยู่เคียงข้างชุมชนในทุกสถานการณ์ เป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้น พร้อมเป็นกำลังใจให้กันและกันที่จะเดินต่อไม่ว่าจะเกิดวิกฤตที่หนักหนาขึ้นกับชีวิตอีกกี่ครั้งก็ตาม


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'