สสส.กองบิน5นิด้าผนึกชูอ่าวมะนาวแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ สำหรับครอบครัวลดเสี่ยงโควิด เหล้า บุหรี่


เพิ่มเพื่อน    

           สสส.ผนึกกองบิน 5 กองทัพอากาศ นิด้า ชวนเที่ยวทั้งครอบครัวเส้นทางความสุข ฟ้าหลังฝน เปิดกองบิน 5 มีสติ! พร้อมสู้ทุกวิกฤติ ชูอ่าวมะนาวแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบลดพฤติกรรมเสี่ยงก่อโรค NCDs จัดกิจกรรม “อ่าวมะนาว ปลอดภัยถูกกฎ ลดเสี่ยง (โควิด เหล้า บุหรี่)” เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ชวนเด็กระบายสีบ้านปลอดบุหรี่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย วาดหวังดั่งตั้งใจ พับกล่องกระดาษออมสิน ปาโป่ง โล่งปอด จัดระเบียบชายหาด รณรงค์ปลุกจิตสำนึก นำร่องเขตทหาร พร้อมเปิดผลวิจัยชี้ เหล้า-บุหรี่ชนวนหลักทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร พร้อมฟังมินิคอนเสิร์ตโดยศิลปิน ป๊อบ ปองกูล สืบซึ้ง เจ้าของเพลงภาพจำ 110 ล้านวิวใน 2 ปีที่ผ่านมา

 

            อ่าวมะนาวปลอดภัย ถูกกฎ ลดปัจจัยเสี่ยง (โควิด เหล้า บุหรี่) พื้นที่ชายหาด 30,000 ตารางเมตร เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100%) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดแผนไทย นวดแผนโบราณ) สถานศึกษาหรือเนื้อที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม สถานที่สาธารณะใช้ร่วมกัน (ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะ) กิจกรรมดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย วาดหวังดั่งตั้งใจ ระบายสีการ์ตูนข้อความค่าบุหรี่ของพ่อ หนูขอเป็นค่าขนม มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ บุหรี่เหม็น บุหรี่ไม่ดี สสส. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พับเป็นกล่องออมสินกระดาษ ปาโป่ง โล่งปอด (Darts Game) บ้านปลอดบุหรี่ กิจกรรมร้อยหนังสติ๊กเป็นเส้นออกกำลังกาย

            ที่กองบิน 5 อ่าวมะนาว กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกองบิน 5 อ่าวมะนาว กองทัพอากาศ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "อ่าวมะนาว ปลอดภัยถูกกฎ ลดเสี่ยง (โควิด เหล้า บุหรี่)" ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเขตทหารต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่

            นาวาอากาศเอกชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 กล่าวว่า กองบิน 5 ให้ความสำคัญถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างเหล้า บุหรี่ ที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางสุขภาพและสังคม โดยเฉพาะในวิกฤติโควิด-19 จึงได้ดำเนินโครงการการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเขตทหารต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ โดยบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน รองหัวหน้างาน กำลังพล ข้าราชการ รวมถึงครอบครัว จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความรู้เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ในความดูแลของกองบิน 5 อ่าวมะนาว เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยงทั้งเหล้า บุหรี่ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การห้ามจำหน่ายเหล้า บุหรี่ ภายในพื้นที่อาคาร โรงแรมที่พักทั้งหมด ยกเว้นการบริการในมินิบาร์ พื้นที่เขาล้อมหมวก และจะมีการรณรงค์ห้ามดื่มเหล้า สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ โดยจะมีการลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

            ก่อนช่วงโควิดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่อ่าวมะนาว 8,000-10,000 คน ไม่มีการจำกัดจำนวน แต่เมื่อเกิดโควิดมีมาตรการปิดกองบิน 5 ตั้งแต่เดือน เม.ย. ใกล้สงกรานต์ ไม่อนุญาตให้ข้าราชการ ทหารเดินทางข้ามจังหวัด เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายเมื่อวันที่ 1 ก.ค. เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน แต่ต้องมีมาตรการ New Normal เพื่อรักษาระยะห่างความปลอดภัยของทุกฝ่าย กำหนดช่องทางเข้าออกกองบิน 5 เพียงช่องทางเดียว ทำการตรวจคัดกรอง นักท่องเที่ยวกำหนด 1,700 คน (ค่าเฉลี่ย 17.65 ตารางเมตร:คน) โดยใช้บัตรผ่านเข้าออกควบคุม ผู้ที่พักค้างแรมในกองบิน 5 จำนวนไม่เกิน 500 คน/วัน ผู้ที่ไม่ได้พักค้างแรมในกองบิน 5 จำนวนไม่เกิน 1,200 คน/วัน 

            ให้ผู้ที่มาใช้พื้นที่ชายหาดทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและการลงว่ายน้ำ กองบิน 5 ติดตั้ง counter shield ให้ผู้ประกอบการร้านค้าทำความสะอาด เก้าอี้ เตียง อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง จัดหาน้ำยา แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือผู้มาใช้บริการ พื้นที่ควบคุมพร้อมติดตั้ง Application ไทยชนะสำหรับผู้ประกอบการทุกรายโดยให้ติดตั้งบาร์โค้ดเมื่อใช้บริการ รวมถึงจัดหาสมุดบันทึกให้บันทึกรายละเอียด ในกรณีไม่มีโทรศัพท์มือถือ เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจและประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว กิจการกีฬา กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาระยะห่างอย่างชัดเจน ปฏิบัติควบคู่กับมาตรการ New Normal

            First one first serve ใครมาก่อนได้ก่อน ใครมาทีหลังก็ต้องรอก่อน ขอให้เข้าใจว่าเราไม่จำกัดเวลาในการเข้ามาเที่ยว ไม่สามารถเชิญคนที่เข้ามาแล้วให้ออกไปได้ แต่หกโมงเย็นไปแล้วคนที่ไม่ได้จองที่พักต้องออกไปจากพื้นที่ เป็นสิ่งที่เราต้องขอความร่วมมือกันในการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ เรามีเขตปลอดบุหรี่ ปลอดสุรา เพื่อส่วนรวม แต่ยังมีเขตสูบบุหรี่ ห้ามขายเหล้าให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ควบคุมการสวมหมวกกันน็อก เรามีกำลังพลที่เป็นทั้งช่างโยธา ฯลฯ ดูแลสิ่งก่อสร้างและทำความสะอาดพื้นที่”

            กองบิน 5 อ่าวมะนาว กองทัพอากาศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ดังนั้นคุณภาพชีวิต สุขภาพของคนในพื้นที่ ต้องปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และปลอดภัยจากโควิด-19 ทั้งนี้ ขอขอบคุณ สสส. และนิด้า ที่เห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรและครอบครัวในกองบิน 5 ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวลดพฤติกรรมการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และหวังว่าอ่าวมะนาวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย นาวาอากาศเอกชยศว์กล่าว

                ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.มุ่งสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเชิญชวนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นอกจากการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ แล้ว การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยข้อมูลวิชาการยืนยันว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีประวัติสูบบุหรี่ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า มีโอกาสป่วยหนักกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อในปอดถึง 2.9 เท่า การดำเนินโครงการ "อ่าวมะนาว ปลอดภัยถูกกฎ ลดเสี่ยง (โควิด เหล้า บุหรี่)" จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ร่วมกันรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก สร้างจิตสำนึกในการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่

            ดร.สุปรีดากล่าวต่อว่า การลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากช่วยลดความเสี่ยงของการติดโควิด-19 แล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ด้วย ซึ่งไทยมีประชากรที่เสียชีวิตจากโรค NCDs ราวร้อยละ 75 ของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่ม ซึ่งโรค NCDs เกิดจาก 4 กลุ่มโรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งโรค NCDs มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยง 4 ปัจจัย ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม และไม่ออกกำลังกาย

            นอกจากนี้ ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่า ไทยมีประชากร 6.4 ล้านคน มีพฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มสุรา ในจำนวนนี้เป็นผู้สูบบุหรี่เป็นประจำและดื่มสุราอย่างสม่ำเสมอสูงถึง 3.8 ล้านคน ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงซ้ำซ้อน ซึ่งคนกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยสูงที่จะป่วยด้วยโรค NCDs และอาจรุนแรงถึงขั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้น สสส.จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนตั้งเป้าหมายและลงมือสร้างสุขภาวะที่ดีให้ตัวเองและสังคม ด้วยการเลิกสูบบุหรี่และดื่มเหล้า “บุหรี่พ่นควันออกมาทางลมหายใจ รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า ในแวดวงคนสูบบุหรี่มีโอกาสติดโควิดสูงกว่าคนไม่สูบบุหรี่ คนสูบบุหรี่และดื่มเหล้าทำให้ร่างกายอ่อนแอ มีส่วนสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากโควิด” เพราะพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ นอกจากจะทำลายสุขภาพแล้วยังก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกด้วย"

            จากการเก็บข้อมูลในช่วงสงกรานต์ด้วยมาตรการห้ามขายบุหรี่และแอลกอฮอล์มีปริมาณลดลงอย่างชัดเจน ดูจากตัวเลขการเก็บภาษี ขณะเดียวกันอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ปีนี้ก็ลดวูบนับเป็นปีประวัติศาสตร์ การเดินทางค่อนข้างต่ำ ส่วนใหญ่เป็นการทำงานที่บ้านด้วยระบบออนไลน์ รวมถึงการซื้อของผ่านออนไลน์ เป็นการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เราสนุกสนานได้โดยไร้บุหรี่ แอลกอฮอล์ จะเห็นได้ว่าสงกรานต์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีพื้นที่ปลอดเหล้า บุหรี่มากกว่า 2,000 แห่ง ไม่เมาหัวราน้ำอย่างสมัยก่อน คนเป็นแสนเที่ยวกันอย่างปลอดภัย

            ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า วิกฤติโควิด-19 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกมิติ จากข้อมูลการพยากรณ์ของกสิกรไทยพบว่า คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะติดลบมากกว่าร้อยละ 60 นักท่องเที่ยวไทยอาจหดตัวร้อยละ 52.3 โดยนักท่องเที่ยวยังมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงผลกระทบจากความเชื่อมั่นต่อการมีงานทำและกำลังซื้อที่อ่อนแอของประชาชน ซึ่งกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวระดับบนจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นการท่องเที่ยวยุคหลังโควิด-19 ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่อง safety & security และเรื่อง Hygiene & Healthy อย่างมาก

            ทั้งนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม “อ่าวมะนาว ปลอดภัยถูกกฎ ลดเสี่ยง (โควิด เหล้า บุหรี่)” เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ชวนเด็กระบายสีบ้านปลอดบุหรี่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย วาดหวังดั่งตั้งใจ พับกล่องกระดาษออมสิน ปาโป่ง โล่งปอด และจบท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตโดยศิลปิน ป๊อบ ปองกูล สืบซึ้ง จากรายการ First Stage Show ปี 2547 อดีตนักร้องนำวงแคลอรี่ส์ บลาห์ บลาห์ เจ้าของเพลงภาพจำ มีผู้กดชมถึง 110 ล้านครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพลงยังเหมือนเดิม และอีกหลายเพลงจากค่ายแกรมมี่ ฯลฯ

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : ภาพ.

 

 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ