กรมทางหลวง อัดงบ28.7 ล้านจ้างแรงงานชาวบ้าน 2,210 คน


เพิ่มเพื่อน    

8 ส.ค.63-นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักบริหารบำรุงทางได้สรุปรายงานการปฏิบัติงาน “ช่วยประชาชนที่ประสบภัยแล้ง” โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 2563 พบว่า กรมทางหลวงได้ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากวิกฤติภัยแล้ง ตั้งแต่ ต.ค. 2562-31 ก.ค. 2563 ทั้งนี้ ทล.ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยการบรรทุกขนส่งน้ำประปา ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั่วประเทศ จำนวน 42,441,500 ลิตร ให้แก้ประชาชน 69,596 ครัวเรือน และจำนวน 56,313 ราย ครอบคลุม 60 จังหวัดทั่วประเทศ ในการนี้ใช้รถบรรทุกน้ำประจำหน่วยงานทั่วประเทศ รวม 810 คัน

ขณะที่ การดับไฟไหม้สองข้างทางหลวง และช่วยสนับสนุนดับไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562-31 ก.ค. 2563 นั้น ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 1,345 แห่ง ครอบคลุม 59 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 334 แห่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 แห่ง, ภาคกลาง 651 แห่ง, ภาคตะวันออก 102 แห่ง, ภาคตะวันตก 115 แห่ง และภาคใต้ 66 แห่ง

นอกจากนี้ ในโครงการให้ความช่วยเหลือแรงงานภาคเกษตรกรในช่วงวิกฤติภัยแล้งนั้น ทล.ได้จ้างแรงงานชาวบ้านที่เดือดร้อนจากภัยแล้ง ในกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง อาทิ งานระบายน้ำข้างทาง ตัดหญ้า ปรับแต่งพื้นที่ต้นไม้ งานทำความสะอาดทางให้เรียบร้อย เป็นต้น ตั้งแต่ มี.ค. 2563-31 ก.ค. 2563 ได้จ้างแรงงาน จำนวน 2,210 คน วงเงินค่าจ้างแรงงาน 28,761,275 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน และมีมรสุม ทล.จึงได้ยุติการดำเนินการในส่วนของภัยแล้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก