"พิพัฒน์"ปิ๊งไอเดียดึง Expats ท่องเที่ยวไทย นำร่องชวนแวะเที่ยวใกล้กรุง คุ้งบางกะเจ้า


เพิ่มเพื่อน    

      อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากในแต่ละปีนำรายได้เข้าประมาณปีละหลายล้านล้าน แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงักลง แต่ก็ทำให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว รวมถึงกระตุ้นให้การท่องเที่ยวเปลี่ยนรูปแบบไปเน้นการรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ มากขึ้น

      ทั้งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการรักษาความงามทางธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว โดยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และยังคงดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสู่เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria) ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

      อย่างไรก็ตาม หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายลง พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น ล่าสุดเตรียมโหมตลาดเอ็กซ์แพท (Expats) ทั้งชวนชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในเมืองไทย สัมผัส “ปอดกรุงเทพฯ” เคล้าวิถีท่องเที่ยวชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า ชูจุดขาย ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีธรรมชาติ

      นายพิพัฒน์กล่าวว่า มีแนวคิดส่งเสริมตลาดชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในประเทศไทย หรือเอ็กซ์แพท (Expats) ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ทดแทนการเดินทางออกไปเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเวลาวันหยุด

      ทั้งนี้จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว ชาวต่างชาติกลุ่มนี้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทย และท่องเที่ยวธรรมชาติ จึงเตรียมนำเสนอพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นปอดของกรุงเทพฯ ที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้เข้าไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวไว้ 6 เส้นทางใน 6 ตำบล ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยววิถีมอญ ตำบลทรงคนอง เส้นทางท่องเที่ยววิถีคลองแพ ตำบลบางกอบัว เส้นทางท่องเที่ยววิถีตลาดน้ำ ตำบลบางน้ำผึ้ง เส้นทางท่องเที่ยววิถีจาก ตำบลบางกระสอบ เส้นทางท่องเที่ยว Inside ตำบลบางกะเจ้า และเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร ตำบลบางยอ

      “มีแนวคิดส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท ในแคมเปญ Explore the unseen Thailand (เรารู้จักกันดีพอหรือยัง) เชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและถี่ขึ้น จึงจำเป็นต้องนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้เขาสนใจ ซึ่งบางกะเจ้าถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ ประกอบกับมีโลเกชั่นที่เดินทางสะดวกจากภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชาวต่างชาติและนักธุรกิจพำนักอยู่จำนวนมาก” นายพิพัฒน์กล่าว

      นายพิพัฒน์กล่าวว่า ปัจจุบันมีเอ็กซ์แพททั้งที่พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ และในประเทศไทยราว 2 ล้านคน ในตัวเลขดังกล่าวมีราว 1 ล้านคนนิยมที่จะใช้วันหยุดในการเดินทางออกไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กับไทย ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ คนกลุ่มนี้จึงเป็นนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่มีศักยภาพ จึงมีแนวคิดที่จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เดินทางสะดวกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เกิดรู้จัก

      เพื่อสร้างการรับรู้ในเบื้องต้น กระทรวงฯ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อพท., กรมการท่องเที่ยว และ ททท. จัดกิจกรรมท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้าเป็นกิจกรรมนำร่อง โดยเชิญคณะทูต กลุ่มเอ็กซ์แพท และสื่อมวลชน รวมประมาณ 60 คน เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้มาสัมผัสกิจกรรมและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ได้รับรู้ถึงเสน่ห์และความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ติดกับกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้สะดวก และยังคาดหวังว่าจากความประทับใจที่เกิดขึ้นภายหลังการร่วมเดินทางลงพื้นที่ จะเกิดการบอกต่อและเป็นกระแสเชิญชวนกันมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มากขึ้น

      อย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจของคุ้งบางกะเจ้าคือ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยว คือ ด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย (Safe) ด้านความสะอาดสวยงาม (Clean) ด้านความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว บริการด้วยน้ำใจ (Fair) และด้านความยั่งยืน สร้างชุมชนท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถให้ท้องถิ่นบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง (Sustainable).


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"