สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า MOU กับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม


เพิ่มเพื่อน    

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม กับ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า (สขค.) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นางอร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการ การแข่งขันทางการค้า นายภพ เอครพานิช รองเลขาสำนักงานศาลยุติธรรม ดร.ศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการศาลยุติธรรม และ ดร.เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมโดย นายสราวุธ เบญจกุล ในฐานะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า ได้ตกลงร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมาย การพิจารณาคดีการแข่งขันทางการค้า และ การอนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจมีการแข่งขันทางการค้า อย่างเสรีและเป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในองค์รวม โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ ได้แก่

 

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการอนุญาโตตุลาการ และให้ความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุง กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งสองฝ่าย

2. สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ความเห็น เพื่อพัฒนาหน่วยงานทั้งสอง และสนันสนุนกระบวนการด้านการอนุญาโตตุลาการ

 

การจัดทำบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีแนวทางการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'