ในหลวง ทรงมีพระราชดำรัส 'ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกัน' ในโอกาสที่ครม.เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ


เพิ่มเพื่อน    

12 ส.ค. 63 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต   ความว่า "ขอถือโอกาสนี้ให้พรด้วยความปรารถนาดีให้ทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจ และกำลังปัญญา ตลอดจนมีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำปฏิญาณ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของประชาชน ความสุขของส่วนรวม ประชาชน ส่วนรวม ภาพรวม และความเรียบร้อย สงบสุข ตลอดจนความสมบูรณ์พูนสุขของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ก็ขอให้โชคดีและมีกำลังใจ ก็ขอให้กำลังใจ และทำในสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกัน"


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'