'บิ๊กแดง'โชว์ฟิตก่อนเข้าสภาแจงงบฯระหว่างเยี่ยมการทดสอสมรรถภาพร่างกายผู้การฯกรม-ผบ.พัน


เพิ่มเพื่อน    

 

14 ส.ค.63- ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกรม และกองพัน ครั้ง ที่2 ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของการทดสอบณ สถานที่บริเวณ สนามกีฬากรมยุทธ์ และพื้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก


โดยผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งของกำลังพล อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier รวมถึงมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ความสามารถ ต่อไป และขยายไปสู่การเป็น Strong Army เป็นผู้บังคับหน่วยที่ดี และเป็นตัวอย่างให้กับกำลังพล ในการพัฒนาตนเอง ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ สามารถทำทุกภารกิจที่กองทัพบกมอบหมายได้สำเร็จในทุกด้าน

สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายวันนี้จะเป็นผู้บังคับหน่วยระดับกรม และผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน เพื่อให้มีความพร้อมรบ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กองทัพบกไม่สามารถจัดทดสอบกำลังพลได้ทุกนาย จึงใช้วิธีการปรับจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบลดลงร้อยละ 70ด้วยวิธีสุ่มคัดเลือก คงเหลือเข้ารับการทดสอบประมาณ ร้อยละ 30

เพื่อให้ผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพันที่เข้ารับการทดสอบ ปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ของรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทบ. จาก นสศ. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลฯ ซึ่งมีการทดสอบ 2 แบบ คือ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี และการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.) หรือ (ACRPT) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด

สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี มีจำนวน 3สถานี ได้แก่ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และ วิ่ง 2 กิโลเมตร ตามลำดับ เกณฑ์ผ่าน ผู้บรรจุในหน่วยและหรือตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผู้บรรจุในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ, เหล่าทหารม้า, เหล่าทหารปืนใหญ่) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70ส่วนสนับสนุนการรบ และส่วนช่วยพัฒนาประเทศ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้บรรจุอยู่ในหน่วยอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55

ส่วนการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.) หรือ (ACRPT) มีจำนวน 6สถานี ได้แก่ ท่างอเข่าครึ่งนั่ง ยกบาร์น้ำหนัก, ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนักไปด้านหลัง, ท่าดันพื้นและมือกางแขน, ท่าวิ่งไป - กลับ พร้อมลากและยกสิ่งของ, ท่าดึงข้อยกเข่าแตะศอก ,ท่าโหนยกเข่าแตะศอก และวิ่ง 2 กิโลเมตร เกณฑ์ผ่าน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมสถานีต่างๆ ระหว่างนั้นได้หยุดดูที่สถานีโหนยกเข่าแตะศอก โดยได้ร่วมทดสอบกับกำลังพล ได้จำนวน 8 ครั้ง จากนั้นได้มาร่วมทดสอบ , ดันพื้นในเวลา 2 นาที ได้ 47 ครั้ง , ลุกนั่ง 2 นาที ได้ 66 ครั้ง , ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนักไปด้านหลัง ได้ 6.10 เมตร

จากนั้น ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม พลเอกอภิรัชต์ ว่า วันนี้จะแนะนำเพลงหรือให้ดูหนังเรื่องใดหรือไม่ พลเอก อภิรัชต์ ไม่ตอบได้แต่เดินยิ้ม และรีบขึ้นไปห้องรับรองภายในอาคารรร.เสนาธิการ เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย รอเดินทางไปรัฐสภา เพื่อร่วมชี้แจง กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึ่ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้า ในฐานะ กมธ. ได้โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊กว่า เตรียมตั้งคำถามกับ ผบ.เหล่าทัพหลายประเด็น