แก้ตัวน้ำขุ่นๆ 'ก้าวไกล' ป้อง 'ธนาธร' ไม่ได้เสนอตัดงบแก้น้ำท่วมเมืองคอน อ้างเฉยถูกบิดเบือนข้อมูล


เพิ่มเพื่อน    

7 ธ.ค. 2563 นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ามีการนำข้อความและคลิปในช่วงที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สัดส่วนพรรคก้าวไกล อภิปรายไว้มาบิดเบือนและเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อออนไลน์โดยพยายามชี้นำว่า เป็นการเสนอลดงบประมาณดูแลพี่น้องนครศรีธรรมราชลงโดยไม่สนใจความเดือดร้อน ทั้งที่เหตุอุทกภัยเป็นความจำเป็นนั้น

ในเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงที่ต้องอธิบายคือ การอภิปรายดังกล่าวเป็นเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ เพื่อหาแนวทางป้องกันน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนสำหรับชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งข้อถกเถียงสำคัญคืองบประมาณที่รัฐบาลลงทุนนั้นมีศักยภาพป้องกันอุทกภัยได้จริงหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องของการเสนอลดงบประมาณโดยไม่ใส่ใจปัญหาสำคัญของชาวนครศรีธรรมราช และรายละเอียดของการอภิปรายดังกล่าวไม่ได้แตะต้องงบประมาณที่มีการดำเนินการไปแล้ว ดังนั้น อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอปรับลดงบประมาณดังกล่าว แต่เป็นเรื่องของการวางแผนงบประมาณที่คุ้มค่าต่อชาวนครศรีธรรมราชจริงๆ ในอนาคต

หากจำกันได้ ในชั้นกรรมาธิการงบประมาณปี 64 พรรคก้าวไกลได้มีการหยิบยกเอาโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จ.นครศรีธรรมราช (คลองผันน้ำ) มาอภิปราย โครงการนี้มีมูลค่าสูงถึง 9,580 ล้านบาท เป็นการขุดคลองสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ำที่จะไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล ผันน้ำออกไม่ให้ท่วมตัวเมือง โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2561 แต่แทบไม่มีความคืบหน้าใดๆ หลังจากดำเนินโครงการมาแล้ว 3 ปี

พรรคก้าวไกลเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และเข้าใจหัวอกคนนครที่ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปีแล้วปีเล่า แต่สิ่งที่เราท้วงติง คือ แผนงานที่จะไม่เกิดผลในการป้องกันน้ำท่วมได้จริง เพราะไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ที่เป็นปัจจุบัน และไม่มีการทำ EIA  สุดท้ายงบประมาณที่ลงไปเกือบหมื่นล้านก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งการทักท้วงนี้ ทุกอย่างมาจากการศึกษาตามหลักวิชาการ มีการทำแบบจำลองคาดการณ์การไหลของน้ำในสถานการณ์น้ำท่วมในอดีต เราพบว่าแม้ว่าจะมีคลองผันน้ำกว้างถึง 80 เมตร แต่แทบเป็นได้ยากมากที่จะควบคุมมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลบ่าจากเทือกเขาหลวงให้ไหลลงสู่คลองระบายน้ำได้ ผลก็คือแม้จะลงเงินงบประมาณเป็นหมื่นล้าน น้ำจะยังคงท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชอยู่ดี

สิ่งที่กรรมาธิการสัดส่วนพรรคก้าวไกลนำเสนออีกทางเลือกหนึ่ง คือ การตัดยอดน้ำ โดยการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อรับน้ำบางส่วนตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลลงสู่คลองผันน้ำก่อนลงสู่ทะเล  และปรับปรุงคันคลองเดิม ด้วยวิธีการนี้เราจะสามารถลดขนาดคลองขุดใหม่เพื่อเลี่ยงน้ำออกจากตัวเมืองได้อีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การใช้งบประมาณที่ลดลง

เราจึงเสนอให้ทบทวนรูปแบบการดำเนินโครงการที่เพิ่งเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2564  เพื่อศึกษาทางเลือกที่ดีกว่า โดยโครงการย่อยอื่นๆ ที่ได้ดำเนินไปแล้วโดยที่เป็นโครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 ก็ให้เร่งรัดดำเนินการต่อเพราะหลายโครงการย่อยยังมีความคืบหน้าไปไม่มาก และอีกหลายโครงการย่อยยังไม่ได้เริ่มต้น ดังนั้นโครงการที่จะเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2564 จึงอยู่ในวิสัยที่จะชะลอได้ เพื่อให้มีการศึกษาทางหลักวิชาการให้ได้รูปแบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนมากกว่าที่ทำอยู่

"น่าเสียดายที่สุดท้ายคณะกรรมาธิการงบมีมติไม่ชะลอโครงการด้วยคะแนนเสียง 32 ต่อ 16 งดออกเสียง 5 ท่าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พรรคก้าวไกลอยากจะให้ดำเนินโครงการอย่างมีเหตุผลและมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมากกว่าการอธิบายด้วยการลงทุนด้วยงบมหาศาลแต่ประสิทธิภาพต้องลุ้น"นายพิจารณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ตรวจสอบไปที่ทวิตเตอร์ "คณะก้าวหน้า" โพสต์ข้อความว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น. ในที่ประชุมกมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2564 ธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ อภิปรายเสนอให้ตัดงบประมาณโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว จังหวัดพัทลุง และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากประชาชนไม่ได้ประโยชน์และมีโครงการอื่นที่ต้องการ มีความจำเป็นมากกว่า

ที่ประชุม กมธ.งบประมาณฯ ลงมติเห็นด้วย 22 เสียง ไม่เห็นด้วยกับการตัดงบประมาณ 21 เสียง และงดออกเสียง 9 เสียง ส่งผลให้ข้อเสนอของธนาธรให้ตัดงบประมาณโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว จังหวัดพัทลุง ชนะไปด้วยคะแนน 22 : 21 เสียง


ท่านนายกฯ บริหารปัญหาโควิดได้ดีที่สุดแล้วครับ กับเสียงด่าทอจากบางคน-บางพวก ฟังได้.....

ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง
'ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว'