ส.ส.ก้าวไกลไล่ไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่นจี้นายกฯรับผิดชอบอย่าพลิกลิ้นตบตาประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

 

14 ส.ค.63- นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กถึงรายละเอียดการติดตามความคืบหน้า กำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่น ระบุว่า หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 24 มีนาคม 2562 เราควรจะต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในไม่เกิน 6 เดือน คืนอำนาจให้ประชาชน แก้ไขปัญหาที่ท้องถิ่นไม่มีผู้บริหาร หลายที่มีปัญหาการทุจริต หลายที่อยู่ในสภาพเกียร์ว่าง ไม่มีการพัฒนาใดๆ แต่เมื่อไม่มีความชัดเจนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะกฏหมายที่คสช.ทำไว้คือจะเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร เราจึงเริ่มติดตามเรื่องนี้
.
20 พฤศจิกายน 2562 กมธ.พัฒนาการเมืองเชิญพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ได้รับข้อมูลว่าอยู่ในระหว่างการจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณ และปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
.
6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุกมธ.ติดตามการเลือกตั้ง เชิญผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ได้รับข้อมูลว่า กระทรวงมหาดไทยจัดทำประกาศจำนวนราษฎรแล้ว ส่วนงบประมาณ องค์กรปกครองถิ่นมีงบประมาณรองรับ ยังขาด 38 แห่ง หากไม่พอสามารถนำเงินสะสมจากเงินอุดหนุนมาใช้ได้ ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีงบประมาณจัดเตรียมไว้เพียงพอแล้ว
.
17 มิถุนายน 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มาร่วมประชุมแทน ชี้แจงว่าความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย มีความชัดเจนว่ามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ และยังไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เนื่องจากรอการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
.
24 มิถุนายน 2563 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มาเข้าร่วมประชุมแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่าการกำหนดวาระการเลือกตั้งท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
.
8 กรกฎาคม 2563 ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ชี้แจงว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งอบจ. จะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฏาคม 2563
.
13 กรกฎาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังไม่ทราบวันชัดเจน เนื่องจากต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอมา
.
10 สิงหาคม 2563 พลเอก อนุพงษ์ ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสว. ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่พร้อม ต้องรอให้กกต.อบรมเจ้าหน้าที่ก่อน
.
11 สิงหาคม 2563 กกต.แถลงโต้ พร้อมเลือกตั้งในหนึ่งเดือน!!

นี่เล่นอะไรกันอยู่ครับ อำนาจของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น กลายเป็นเรื่องตลก จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เป็นเรื่องเกมส์ที่ฝ่ายรัฐวางแผนสืบทอดอำนาจต่อ และองค์กรอย่างกกต.ไม่มีภาวะผู้นำในการจัดการเลือกตั้งเลย เป็นอำนาจของครม.เบ็ดเสร็จ
.
ประชาธิปไตยฐานราก ล้มเหลว เน่าเฟะอย่างสิ้นเชิง
.
พวกเราใช้กลไกของสภาติดตามการเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ เกือบจะครบหนึ่งปีในการติดตาม จับผิด จับพิรุธของคณะรัฐมนตรีในการเลื่อนการเลือกตั้ง และเราถูกพรากสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นไป รวมวันนี้ที่คสช.ใช้ ม.44 ปลด แต่งตั้ง สถาปนาฐานอำนาจและผลประโยชน์ของคสช.ไว้ รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 2558-2563

https://workpointtoday.com/section44/
.
คสช.ยังไงก็ยังเป็นคสช. ไม่ว่าจะซ่อนรูป เปลี่ยนร่าง พยายามอยู่กับประชาธิปไตยขนาดไหนก็ตาม และผมไม่เห็นเป็นอื่นใด นอกจากผลประโยชน์ งบประมาณจากภาษีมหาศาล จะยังอยู่กับกลุ่มของตัวเองต่อไป บนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โครงการทั้งใหญ่เล็ก ยังต้องทำโดยกลุ่มของตัวเองต่อไป ตัวแทนของประชาชนไม่ได้เข้าไปบริหาร ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ
.
คุณประยุทธ์คนเดียวเท่านั้นที่ต้องตอบเรื่องนี้ การติดตามหน่วยงานต่างๆที่หมุนเวียนกันมาเตะถ่วง ทำให้ผมเอือมและเสียเวลามาก และทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่ต้นตอเลยคือคุณประยุทธ์และพรรคพวกออกไปได้แล้วครับ ประเทศเสียหายและพวกคุณได้ผลประโยชน์มากเกินไปแล้ว

 


ก็เพิ่งรู้.... ตอน "นายกฯ" กับ "ลุงป้อม" ลงพื้นที่นี่แหละว่า "ศรัทธา-บารมี" นักการเมือง เขาวัดกันตรง "จำนวน ส.ส." ที่แห่ห้อมล้อมตาม!

แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน