ชาวบ้านปักหลักปิดเหมืองประจานความล้มเหลวรัฐสนองผลประโยชน์ทุน ยก3ข้อเรียกร้องจี้เรียงหน้า'บิ๊กตู่'ยันรมต.ที่เกี่ยวข้องสางปัญหา


เพิ่มเพื่อน    

16 ส.ค.63- บรรยากาศการชุมนุมปิดเหมืองของกลุ่มชาวบ้านในนาม กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู  ภายหลังจากที่ตัวแทนชาวบ้านได้เข้าไปติดตามทวงถามการปิดเหมืองอย่างถาวรกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่การติดตามทวงถามล้มเหลวเพราะทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิเสธที่จะปิดเหมืองให้ชาวบ้าน โดยอ้างระเบียบขั้นตอนของราชการจนชาวบ้านได้เดินทางมาปิดทางเข้า-ออกเหมืองด้วยตัวเองเป็นวันที่ 4

ล่าสุด กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ในการต่อสู้ยืนหยัดเพื่อชัยชนะ โดยนางเปี่ยม สุวรรณสนธ์ ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได  ระบุว่า นับตั้งแต่วันที่  13 ส.ค. ที่พวกเราชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารบ้านเมืองของจังหวัดหนองบัวลำภู  นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ที่ส่งรองผู้ว่าฯมาเจรจากับพวกเรา พวกเราได้มาปักหลักอยู่ที่ทางเข้าเหมืองเพื่อประจานความล้มเหลวที่เกิดจากการผสมพันธุ์กันระหว่างผู้ว่าหนองบัวลำภูกับเจ้าของเหมืองหิน

นางเปี่ยม ระบุว่า จะมีตัวแทนของพวกเราเดินทางไปที่ศาลปกครอง กรุงเทพฯ  เพื่อฟังการแถลงคดีก่อนการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  ในวันที่  18  ส.ค.นี้  ในคดีที่พวกเราฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง  เพื่อทำเหมืองแร่หินปูน  และใบอนุญาตประทานบัตร  ที่กำลังจะหมดอายุในวันที่  3  และ  24  กันยายน  2563  ตามลำดับ ถ้าการแถลงคดีสอดคล้องกับคำพิพากษาชั้นต้นของศาลปกครอง  ที่ให้ยกเลิกใบอนุญาตทั้งสอง  ก็คงจะเป็นกำลังใจให้เราได้เป็นอย่างดี  ที่คาดว่าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดน่าจะเดินรอยตาม ในการนำไปสู่ความไม่มีเหตุผลและชอบธรรมเพียงพอที่หน่วยราชการต่าง ๆ  จะต่อใบอนุญาตทั้งสองอีกต่อไปในอีกสิบปีข้างหน้า หรือหากผลของการแถลงคดีออกมาตรงข้าม  ก็ไม่ทำให้พวกเราท้อแท้สิ้นหวังแต่อย่างใด  เพราะผลของคดีเป็นเรื่องของใบอนุญาตทั้งสองที่จะสิ้นอายุในเดือนกันยายนนี้เท่านั้น  ไม่เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตทั้งสองไปอีกสิบปีที่พวกเราได้มาทำการปิดเหมืองแต่อย่างใด

 นางเปี่ยม ระบุด้วยว่า ในวันเดียวกันจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อประจานความล้มเหลวและความเพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกเรามาเป็นเวลานาน  โดยให้ลงมาเจรจากับเราในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเราจะรอคอยการแก้ไขปัญหาอย่างอดทน  ไม่หวั่นไหว  ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปิดเหมืองให้ได้ในรุ่นเรา  ภายใต้ข้อเรียกร้อง  3  ข้อ  คือ (1) ปิดเหมืองหินและโรงโม่ (2) ฟื้นฟูภูผาป่าไม้ (3) พัฒนาดงมะไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและอารยธรรมโบราณคดี

 ด้านนายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ระบุว่า ต้องรอดูท่าทีของส่วนราชการ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน หลังจากวันที่ 18 ส.ค. ที่ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ จะเข้าไปฟังแถลงคดีที่ได้ฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนใบอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง  เพื่อทำเหมืองแร่หินปูน และใบอนุญาตประทานบัตร  ที่กำลังจะหมดอายุในวันที่  3  และ 24 ก.ย. 2563  ซึ่งหลังจากที่เราได้ฟังแถลงคดีจากศาลปกครองแล้ว จะเข้าไปยื่นเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้อนุมัติ อนุญาตให้มีการทำเหมืองที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานรู้ว่าหน่วยงานระดับจังหวัดได้เพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของชาวบ้านอย่างไร และนอกจากนี้เรายังจะเข้าไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐสภา เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐมาแก้ปัญหา 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีพบว่า มีการทำเหมืองแร่หินปูนและโรงโม่หินตลอด 24 ชั่วโมง จนชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจากเสียงรบกวน แรงสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง และเศษหินกระเด็นลงสู่หลังคาบ้านเรือนและไร่นา ในขณะที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู และนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าและทำความเห็นผลการตรวจสอบสภาพป่าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยรายงานได้ระบุว่าพื้นที่นี้มีความเหมาะสมกับเหตุผลและความจำเป็นในการอนุญาตเพื่อการข้ออนุญาตในการเหมืองแร่  ในความเป็นจริงชาวบ้านได้ร้องเรียนคัดค้านการทำเหมืองแร่และโรงโม่หินและเรียกร้องให้ปิดเหมืองมาโดยตลอด. 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก