ทล.ลุยสร้างทางแยกต่างระดับบางปะอินพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา แก้จราจรติดขัด


เพิ่มเพื่อน    

18 ส.ค.63-นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)เปิดเผยว่าสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน (บางส่วน) บนทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ระหว่าง กม.50+900 ถึง กม.55+450 รวมระยะทาง 4ฺ55 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดและหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว

นอกจากนี้ยังช่วยรองรับการพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักของประเทศที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) และเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง

สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน (บางส่วน) จ.พระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็นงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพานและงานทาง โดยสะพานมีรูปแบบเป็นทางยกระดับมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 2 ช่อง ความยาว 832.50 เมตร ความกว้างผิวทาง 8.00 เมตร ทิศทางเดียว เพื่อแยกทิศทางในการรับรถที่มาจากทางด้านถนนวงแหวนตะวันออกและจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชียไปภาคเหนือ

ทั้งนี้ โดยไม่ต้องผ่านทางแยกต่างระดับบางปะอินเดิมซึ่งจะทำให้ระบายรถได้คล่องตัวมากขึ้น มีจุดเริ่มต้นโครงการบนถนนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 50 + 900 ถึง กม. 55 + 450 รวมระยะทาง 4.55 กิโลเมตร โดยที่ กม.53+057 เป็นงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวทาง 9 เมตร ความยาว 60 เมตร และที่ กม. 53+054 ด้านซ้ายทางเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขยายความกว้างสะพาน 10 – 14.5 เมตร ความยาว 80 เมตร พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินรับน้ำหนัก และงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง

สำหรับงานทางได้ขยายถนนบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน ช่องทางคู่ขนานทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานครเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อป้องกันปัญหาคอขวด โดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีต (Concrete Pavement) หนา 25 เซนติเมตร โครงสร้างชั้นทางหนา 10 เซนติเมตร พร้อมงานไฟฟ้าแสงสว่าง งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก งานป้ายจราจร งานสีตีเส้นจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง งบประมาณ 305,800,000 บาท

นายสราวุธ กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด สามารถระบายรถได้คล่องตัวมากขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ช่วยให้อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางบนทางหลวง รวมถึงรองรับการพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักของประเทศ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเดินทางและขนส่งของประเทศในอนาคต และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 


ก็ไม่ได้คิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับโฆษกคนสวยพรรคเพื่อไทย "คุณอรุณี กาสยานนท์" หรอกนะ แต่เห็นแถลงแต่ละเรื่องแล้ว สงสาร! สงสารคนฟังน่ะ

ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?