พิษโควิดฉุดยอดใช้ส่งออกผ่าน FTA - GSP ลดวูบ


เพิ่มเพื่อน    

 

19 ส.ค. 2563 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในช่วง 5 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 26,068.51 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 15% มีสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ฯ 77.53% ของการใช้สิทธิทั้งหมด แบ่งเป็นการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA มูลค่า 23,980.51 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 15.87% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ 77.75% และการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ GSP มูลค่า 2,088 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 3.52% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ 75.02%  

สาเหตุที่ทำให้การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้การส่งออกของไทยในภาพรวมชะลอตัวลง จึงส่งผลกระทบทำให้มีการขอใช้สิทธิประโยชน์ฯ ลดลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการใช้สิทธิประโยชน์ฯ ลดลง แต่สินค้าเครื่องดื่ม อาหาร เกษตรและเกษตรแปรรูป กลับมายอดการขอใช้สิทธิเพิ่มขึ้น จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น อาหารปรุงแต่ง (สหรัฐฯ อาเซียน) สับปะรดกระป๋อง (รัสเซียและเครือรัฐเอกราช) เนื้อปลาแบบฟิลเล สด แช่เย็น แช่แข็ง (รัสเซียและเครือรัฐเอกราช) สับปะรดปรุงแต่ง (ไทย-ชิลี) ข้าวโพดหวาน (อาเซียน-เกาหลี) กุ้ง (ไทย-ชิลีและอาเซียน-เกาหลี) ชิ้นเนื้อและเครื่องในไก่แช่แข็ง (อาเซียน-จีน) ทุเรียนสด (อาเซียน-จีน) ปลาทูน่า ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ไทย-เปรู) ปลาทูน่า-ปรุงแต่ง (ไทย-ออสเตรเลีย) เต้าหู้ปรุงแต่ง (ไทย-ออสเตรเลีย) น้ำผลไม้ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์ฯ ภายใต้ FTA พบว่า ตลาดที่มีการใช้สิทธิสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.อาเซียน มูลค่า 8,051.04 ล้านเหรียญสหรัฐ 2.จีน มูลค่า 7,816.94 ล้านเหรียญสหรัฐ 3.ญี่ปุ่น มูลค่า 2,888.72 ล้านเหรียญสหรัฐ 4.ออสเตรเลีย มูลค่า 2,446.84 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 5.อินเดีย มูลค่า 1,445.18 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วน FTA ที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ไทย-ชิลี ร้อยละ 100 2.อาเซียน-จีน ร้อยละ 89.84 3.ไทย-เปรู ร้อยละ 89.54 4.ไทย-ญี่ปุ่น ร้อยละ 84.30 และ 5.อาเซียน-เกาหลี ร้อยละ 81.92

ส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ฯ ภายใต้ GSP ทั้ง 4 ระบบ คือ สหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซียและเครือรัฐเอกราช และนอร์เวย์ พบว่า สหรัฐฯ มีการใช้สิทธิสูงสุด มูลค่า 1,905.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 4.16% มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 77.40% รองลงมา คือ สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 106.36 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 2.68% มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 46.18% รัสเซียและเครือรัฐเอกราช มูลค่า 66.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.66% มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 85.06% และนอร์เวย์ มูลค่า 10.07 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 24.01% มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 75.71%

นอกจากนี้ ในเดือนก.ย.2563 กรมฯ มีแผนงานที่จะจัดสัมมนาในกรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA และ GSP ให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกที่สนใจจะสร้างแต้มต่อและโอกาสในการส่งออกสินค้าด้วยสิทธิประโยชน์ดังกล่าว โดยจะจัดแบบคู่ขนาน คือ จัดงานจริงแบบไม่แออัด และถ่ายทอดสดผ่านสัมมนาออนไลน์ และเฟซบุ๊ก ไลฟ์


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"