ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาล!


เพิ่มเพื่อน    

19 ส.ค.2563 -  นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน  กล่าวถึงมติการประชุม ส.ส. พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ว่า เรามีมติเอกฉันท์ว่าในสมัยประชุมนี้จะเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ซึ่งเชื่อว่ากรอบเวลาในการยื่นจะทัน ซึ่งมีปัญหาที่จะต้องรีบถามรัฐบาลและให้คำเสนอแนะคือ การแก้ไขเศรษฐกิจ ซึ่งโยงไปสู่ปัญหาทางสังคมและการเมือง ซึ่งเราต้องถามรัฐบาลถึงแนวทาง เพราะหากปล่อยไว้จะมีปัญหากับประเทศ จนไม่สามารถแก้ได้ 

“วันที่ 20 ส.ค.นี้ จะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าจะมีความเห็นอย่างไร ซึ่งคิดว่าไม่ต่างกัน และคิดว่าจะยื่นได้ภายในสัปดาห์นี้ และเชื่อว่าจะไม่ไปทับซ้อนกับการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะสามารถสลับเวลากันได้”
 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก