ก้าวหน้าจุก! 'ท่านใหม่' จ้วงชอบยกเอาด้านไม่ดีของกษัตริย์แถบทางยุโรป มาเปรียบเทียบโจมตีประเทศไทย


เพิ่มเพื่อน    

  

22 ส.ค.63 - ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ "ท่านใหม่" โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุโดยมีเนื้อหาดังนี้

เหรียญมีสองด้าน ทั้งด้านดี และเลว

ทำไมไม่เอากษัตริย์ ดีๆ แบบ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏา ทรงได้รับการยกย่องจากชาวภูฏาน รวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่ามีพระจริยวัตรที่งดงาม และเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏาน มาเปรียบเทียบบ้างไม่ได้หรือครับ 

พระมหากษัตริย์ ไทย ตั้งแต่ต้นพระราชวงศ์ จักรี เป็นต้นมา ไม่เคยมีปัญหา หรือรังแกพสกนิกรของพระองค์ และประเทศชาติ ไม่เหมือนกษัตริย์ บางพระองค์ในประเทศ แถบยุโรป ที่ไม่มี  ทศพิธราชธรรม หรือจริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม ประจำพระองค์ แบบประเทศเรา แต่ชอบยกกษัตริย์แถบทาง ยุโรป ที่ไม่มี ทศพิธราชธรรม มากล่าวอ้างเปรียบเทียบกัน ยุติธรรมกันไหมครับ เหรียญมีสองด้าน อย่าเอาแต่ด้านเลวมาโจมตี เปรียบเทียบกัน

ม.จ. จุลเจิม ยุคล


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'