'เอนก' ดึง 60 ผู้นำนิสิตนักศึกษาระดมสมองสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาชาติ


เพิ่มเพื่อน    

22 ส.ค.63 - นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนมีนโยบายสำคัญที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ คือ การเชิญตัวแทนนิสิต นักศึกษา มาหารือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับ อว. พร้อมกันนั้นจะแนะนำโครงการที่เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน อาทิ โครงการยุวสตาร์ทอัพ เวทีออกแบบนโยบาย การร่วมพัฒนาชุมชน ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

โดย อว.จะสร้างพื้นที่ในการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 27 ส.ค. นี้ โดยจะมีนายกสโมสรนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนกว่า 60 คน ซึ่งถือเป็นเยาวชนกลุ่มแรกมาร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศ

ด้าน ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในวันที่ 27 ส.ค. จะจัดขึ้นภายใต้ธีม “นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่” (Young TH Leader & Innovator’s Club) โดยมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) หนึ่งในหน่วยงานภายใต้ อว. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

โดยจะมีกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การแนะนำกลไกสนับสนุนนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน , การพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับผู้นำเยาวชน STEAM4INNOVATOR , กิจกรรมรัฐมนตรีนัดพบนิสิต นักศึกษา , เวิร์คช็อปการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม และห้องปฏิบัติการเยาวชนนวัตกรรม ที่จะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการจัดตั้งและการสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมต่อไป


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ