ศธ.เปิดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยผ่านสื่อร่วมสมัย ปลุกจิตสำนึกรักชาติ!


เพิ่มเพื่อน    

24 ส.ค. 63 -  นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการภายใต้ความรับผิดชอบของคุณหญิงกัลยา เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อมุ่งพัฒนาจิตสำนึกของความรักชาติให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน ตามนโยบายการอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย 

สำหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดขึ้นจากแนวคิดของคุณหญิงกัลยา ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจพื้นฐานของตนและได้เรียนรู้ความสำเร็จหรือข้อผิดพลาด เป็นการนำบทเรียนในอดีตมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในปัจจุบันตลอดจนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติตน และนำไปสู่การเกิดสำนึกความรักชาติในที่สุด 

“ปัจจุบันมีการพูดถึงความรักชาติกันเป็นอย่างมาก จากคนหลายกลุ่ม แต่ไม่ได้หมายความว่าการที่มีมุมมองต่างกัน จะเป็นการผลักคนที่คิดต่างออกไปกลายเป็นคนที่ไม่รักชาติ “ความรักชาติ” ในที่นี้หมายถึงความรักและความภาคภูมิใจต่อชาติของตน ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการร่วมทำนุบำรุงปกป้องประเทศชาติให้มีความมั่นคง โครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในความเป็นคนไทยที่ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นางดรุณวรรณ ระบุ

นางดรุณวรรณ กล่าวว่า นโยบายการอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย จะเน้นให้ครูช่วยกันปรับเปลี่ยนวิธีการสอน และกระบวนการเรียนการสอนด้วยการมีนวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัยให้นักเรียนเรียนประวัติศาสตร์ไทยด้วยความสนุก ผ่านรูปแบบสื่อที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชน ที่สอดคล้องตามบริบทท้องถิ่นของแต่ละแห่งเช่นเพลงแร็พ แหล่ หมอลำ รวมทั้งการจัดทำคลิปวีดีโอนำเข้าสู่บทเรียนที่มีศิลปินนักแสดงที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กและเยาวชน 

นอกจากนี้ยังสอนให้เด็กใช้ความคิดและเหตุผล มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้รากเหง้าเรื่องราวของตนเอง สามารถเชื่อมโยงให้เข้าใจสังคมไทยปัจจุบันดีขึ้น เพื่อให้ซึมซับความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความหวงแหนเห็นคุณค่าในต้นทุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทยที่สั่งสมมาเป็นหลายร้อยปี รวมถึงจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณ และความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้งานแถลงข่าวดังกล่าวถือเป็นการเปิดตัวโครงการฯ โดยจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ในงานจะได้ชมตัวอย่างวีดีทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยชุด “พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์” การเปิดตัวเพลงแร็พ พร้อมสัมภาษณ์ศิลปินที่ร่วมขับร้องและแต่งเพลง และหลังจากนี้จะมีการผลิตสื่อร่วมสมัยในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียอาทิ Youtube  Facebook และ Tiktok เป็นต้น.

 


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"