'เสี่ยหนู'ของบฯ 600 ล้านร่วมทุน'ออกซ์ฟอร์ด'ผลิตวัคซีนโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

25 ส.ค.63-  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเสนอของบประมาณ 600 ล้านบาทเพื่อให้ประเทศไทยได้ร่วมลงทุนกับนานาชาติในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับทางออกซ์ฟอร์ดและบริษัทในประเทศอังกฤษ ว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนของกระทรวงและส่งไปยังสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสำนักงบประมาณว่าจะใช้งบประมาณส่วนใด หากใช้งบประมาณฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท โครงการดังกล่าวก็จะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. แต่หากใช้งบกลางจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ส่วนความคืบหน้าเรื่องการทำหนังสือแสดงความจำนงไปยังออกซ์ฟอร์ดแล้วหรือยัง นายอนุทิน ระบุว่า ส่วนตัวยังไม่ได้รับรายงานแต่ทราบว่าปลัดกระทรวงลงนามในหนังสือดังกล่าวแล้ว.


ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า.... รัฐบาลเขามีนโยบายอะไรที่ล้ำลึกในการรับมือขบวนการ "เปลี่ยนระบอบประเทศ-ล้มสถาบัน" ที่กลุ่มอาจารย์มหา'ลัยกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งสมคบขบวนการนอกชาติที่หวังเข้ามามีอำนาจเหนือชาติ

'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'