อภ.ประกาศผลิตเองหน้ากากอนามัย และ N95 คาดวางจำหน่ายม.ค.64


เพิ่มเพื่อน    


  25ส.ค.63-   นพ.วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ( อภ.) ให้สัมภาษณ์ว่า อภ.ได้มีโครงการผลิตหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 สำหรับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไปในหน่วยฉุกเฉิน              ทันตกรรม การรักษาแผลขนาดเล็กหรือการรักษาที่อาจมีการสัมผัสเลือดเล็กน้อย และใช้ป้องกันอนุภาคปนเปื้อนชนิดต่างๆ ที่อยู่ในอากาศ อย่างละ 1 สายการผลิต โดยจัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ ขนาด 375 ตารางเมตร อาคารฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์  องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถผลิตหน้ากากอนามัยออกสู่ตลาดได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 และแผนผลิตหน้ากาก N95 ได้ประมาณเดือนมกราคม 2564              ตั้งเป้าผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 15 ล้านชิ้นต่อปี หน้ากาก N95 ทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 3 ล้านชิ้นต่อปี โดยหน้ากากอนามัยทั้ง 2 ชนิด ผลิตตามมาตรฐานที่ มอก.กำหนด 
    ผอ.อภ. กล่าวอีกว่า โครงการผลิตหน้ากากอนามัยนี้จัดตั้งขึ้นจากนโนยายเร่งด่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองของประเทศจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ทั่วโลก รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดการระบาดในระลอก 2 ซึ่งจะทำให้ปริมาณความต้องการใช้หน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 สูงขึ้นมาก                    อาจเกิดการขาดแคลน และจะเป็นกลไกในการรักษาระดับราคาหน้ากากอนามัยหลังจากมีการปลดล็อค                การควบคุมราคาแล้ว เพื่อให้ประชาชนมีผลิตภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงได้ ในราคายุติธรรม
 


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ