จับปลาสองมือยังอายก้าวไกลพร้อมหนุนญัตติเพื่อไทยเพื่ออภิปรายแซะหมวด1-2พร้อมลุยยื่นญัตติปิดสวิตช์ส.ว.ด้วย


เพิ่มเพื่อน    

26 ส.ค.2563 - นายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยคณะ ส.ส.พรรคก้าวไกล (กก.) ร่วมแถลงข่าวหลังจากพรรคเพื่อไทย (พท.) มีมติไม่ร่วมสังฆกรรมกับพรรคก้าวไกล ในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่า พรรคก้าวไกลยืนยันผลักดันให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน ก่อนหน้านี้ พรรคก้าวไกลเสนอในที่ประชุมพรรคของหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ให้กำหนด ส.ส.ร.ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1-2 เมื่อพรรคเพื่อไทย พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นต่างออกไป พรรคก้าวไกลจึงขอถอนชื่อในการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามเมื่อพรรคเพื่อไทยสนับสนุนให้มีการตั้ง ส.ส.ร.  พรรคก้าวไกลจะสนับสนุนร่วมโหวตในวาระที่ 1 แต่จะขอแปรญัตติในวาระ 2 เพื่อให้ส.ส.ร.โอบรัดเจตจำนงของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่มีอะไรปิดกั้นความคิด ความฝันประชาชนกลุ่มใด และสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองผ่านกลไกลของ ส.ส.ร.และการลงประชามติ  

นายชัยธวัชกล่าวว่า แม้จะมีการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีการตั้ง ส.ส.ร.ไปแล้ว พรรคก้าวไกลจะยื่นญัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตช์ ส.ว.เพราะกล่องดวงใจคณะรัฐประหาร คือ บทเฉพาะกาลที่กำหนดให้ ส.ว.250คน ที่มาจากการแต่งตั้ง คสช. มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำลายเจตจำนงประชาชน ขัดต่อหลักการพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย พรรคก้าวไกลขอเชิญชวน ส.ส.ที่มาจากประชาชน เข้าชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 ในบทเฉพาะกาล เพื่อให้ทันต่อการปิดสวิตช์ ส.ว.ในสมัยการประชุมนี้ 

นายชัยธวัชกล่าวอีกว่า การปิดสวิตช์ ส.ว.ไม่ควรให้ ส.ส.ร.เป็นผู้ดำเนินการ เพราะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย ส.ส.ร. ต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี และประเด็นที่ ส.ส.ร.พิจารณา ไม่ได้ยกเลิกบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ 2560 แต่ต้องพิจารณาว่า ประเทศไทยยังจำเป็นต้องมี ส.ว.อีกหรือไม่ เราไม่อาจแน่ใจได้ว่า การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 การตั้งส.ส.ร. จะถูกเตะถ่วงไปนานแค่ไหนอย่างไร ภายใต้สถานการณ์รัฐบาลประยุทธ์ ที่มีความชอบธรรมลดน้อยลง หากมีการเปลี่ยนแปลงการเมือง เกิดการยุบสภาหรือนายกรัฐมนตรีลาออก ถ้าเรายังไม่ปิดสวิตช์ ส.ว. กลไกลสืบทอดอำนาจที่ฝังในบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญจะยังทำหน้าที่สืบทอดอำนาจ แทรกแซงการเลือกนายกฯต่อไป ที่ขัดต่อเจตจำนงประชาชนส่วนใหญ่ 

“การยื่นญัตติเพื่อปิดสวิต ส.ว. แม้จะต้องใช้เสียง ส.ว.ช่วย 1 ใน 3 พรรคก้าวไกล ขอย้ำว่า กระแสสูงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ไม่ได้เกิดจากความยินยอมพร้อมใจจากรัฐบาลหรือส.ว. แต่เกิดจากเสียงเรียกร้องของนักศึกษา ประชาชน รวมทั้ง ส.ว.บางคนยินยอมพร้อมจะยกเลิกอำนาจตัวเองในการเลือกนายกฯ เพื่อไม่ให้การเมืองไทยเดินไปสู่ทางตัน ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกิดจากพลังประชาชนเช่น รัฐธรรมนูญ 2517 รัฐธรรมนูญ 2540 พรรคก้าวไกลขอเชิญชวน ส.ส.ที่มาจากประชาชน ขอให้เชื่อมั่นในพลัง อำนาจของประชาชน ช่วยกันเปิดประตูรัฐสภาฯ นำเจตจำนงของพวกเขา มาผลักดันเปลี่ยนผ่านนำไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง”นายชัยธวัชกล่าว  

 เมื่อถามว่าในมุมพรรคเพื่อไทยมองว่า แนวคิดของพรรคก้าวไกลที่จะทำ แทบเป็นไปไม่ได้เลย นายชัยธวัชกล่าวว่า การจะแก้ไขอะไรได้ ไม่ได้ เราเชื่อมั่นในเสียงประชาชนว่าสำคัญที่สุด ดูจากรัฐธรรมนูญ 2540 ที่แม้เสียงจากสภาจะไม่เห็นด้วย แต่ประชาชนทั่วประเทศชูธงเขียว นำมาสู่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ถ้าบอกว่า ถ้า ส.ว.ไม่ยอมจะแก้ไขไม่ได้ เราเชื่อมั่นว่าแก้ได้ โดยเฉพาะในข้อบัญญัติที่เป็นปัญหา สำหรับการเสนอปิดสวิตช์ ส.ว.รัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 ที่เกรงว่าจะเป็นปัญหา เราเคยพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้ว โดยขอให้แยกเป็น 3 ญัตติ ญัตติ1.ยกเลิกมาตรา 269 ไม่ได้ยกเลิก ส.ว.ออกไปเลย แต่ยกเลิก ส.ว.250คน ที่มาจากการแต่งตั้ง แล้วให้ใช้ ส.ว.ระบบปกติ ญัตติ2.ยกเลิกมาตรา 270-271 ที่เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มาให้อำนาจตามทางนิติบัญญัติปกติ และญัตติ 3.ยกเลิก มาตรา272 นอกจากนี้จากที่เคยพูดคุย ก็ไม่มีพรรคไหน เห็นด้วยกับมาตรา 272 ยกเว้นพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้แสดงท่าทีออกมา แม้แต่ ส.ว.บางส่วนก็ยอมได้ ในการตัดอำนาจเลือกนายกฯ ออกไป ถ้าเป็นอย่างนี้ ญัตติ272 ก็ทำได้ โดยไม่เกี่ยวกับ 269-270-271  

ถามว่าเสียงที่ขอเสียงสนับสนุนได้กี่เสียง นายชัยธวัธกล่าว่า วันนี้จะเริ่มขอเสียงทั้งจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล เพื่อให้ได้เสียง ส.ส. 98 คน และหวังว่า ส.ส.เพื่อไทย จะมาร่วมกับเราด้วย  

เลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวว่า กว่าญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 256 ผ่านสภาทั้ง 3 วาระ และยังไม่รู้ว่าจะผ่านทั้ง สามวาระหรือไม่ และต้องนำไปสู่การลงประชามติอีก แม้ผ่านนำไปสู่การเลือกส.ส.ร. จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใช้เวลาเกือบ 2 ปี แต่ระหว่างนั้นหากเกิดการยุบสภาฯ นายกฯลาออก เราจะยังยอมให้ ส.ว.เลือกนายกฯหรือไม่ เมื่อพิจารณาปฏิทินการเมือง กล่องดวงใจของ คสช.ที่เขาหวงแหนมากที่สุดคือ ส.ว. ไม่ใช่การตั้ง ส.ส.ร.ทั้งนี้ประเด็นการแก้ไขหรือยกเลิกบทเฉพาะกาล ไม่ใช่ประเด็นที่ ส.ส.ร.จะไปคุยกัน เราไม่สามารถปล่อยให้ ส.ว.มีอำนาจเลือกนายกฯ เพราะการเปลี่ยนแปลงการเมืองเกิดได้เสมอ ถ้าปล่อยให้ ส.ว.เลือกนายกฯอีก ถึงตอนนั้น เราคาดเดาไม่ได้นะว่า ถึงตอนนั้นความขัดแย้งการเมืองจะปะทุไประดับไหน การปิดสวิตช์ ส.ว.เป็นหลักประกันว่า จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเรื่องนี้ ส.ว. เห็นด้วยมากกว่าการตั้ง ส.ส.ร.อีก  

ถามว่าถ้า ส.ว.และฝ่ายค้านไม่ร่วมด้วยจะทำอย่างไร นายชัยธวัชกล่าว่า ส.ส.ร.ไม่ได้มีหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา แต่จะไปวางโครงว่า รัฐสภาฯจะเป็นสภาเดี่ยวหรือ 2 สภา และควรมี ส.ว.หรือไม่ หลังจากยื่นญัตติให้มี ส.ส.ร. ที่ก้าวไกล เสนอให้มีการแก้รายมาตรา คนละเรื่องกับการจัดทำใหม่ทั้งฉบับ ถ้ายื่นไปแล้วไม่ผ่านสภาฯ ส.ส.ก้าวไกล จะไปตั้งโต๊ะ เปิดเวทีทั่วประเทศ ล่ารายชื่อกับประชาชน 5 หมื่นรายชื่อแล้วมาเสนอต่อรัฐสภา แต่ไม่ได้หมายความว่า ส.ส.ก้าวไกล จะลาออกไปทำหน้าที่นั้น วันนี้ขอทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดก่อน
 


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก