เปิดพื้นที่โชว์ไอเดีย...Co-Creation Space 


เพิ่มเพื่อน    

    สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม เปิดพื้นที่ Co-Creation Space ที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าแห่งงานดีไซน์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่ และนักสร้างสรรค์ โดย “สยามดิสคัฟเวอรี่ Co-Creation Space” ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์หลัก ได้แก่ สร้างสรรค์ ส่งต่อ และต่อยอดคุณค่าร่วมกัน โดยวางเป้าหมายให้เกิดเป็นพื้นที่จัดแสดงความสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากนักสร้างสรรค์มากความสามารถ เพื่อให้เป็นโอกาสในการส่งต่อไอเดีย ความรู้ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มคนยุคใหม่ อันจะนำมาซึ่งการช่วยยกระดับต่อยอดคุณค่าของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ให้ได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นด้วย


    ภายในพื้นที่ประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์งานดีไซน์สร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ผ้าไทยที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างวิจิตรงดงาม สะท้อนถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า และเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจจากมรดกของความเป็นไทยตั้งแต่โบราณจากฝีมือนักออกแบบไทย ได้แก่ ผ้าไหมบ้านคำปุน โดยศิลปินครูศิลป์ของแผ่นดินผู้ปลุกชีวิตผ้าไทย อ.มีชัย แต้สุจริยา 1 ใน 10 สุดยอดทายาทศิลปินประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องทอ, ผ้าลายโบราณจาก MANTRA, ผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติจาก KHWAN, ผ้าไหมแต้มหมี่จาก SILK FUSION, ผ้าไหมไทยจาก PHATOOMTHONG และอีกหลากหลายความงดงามที่เกิดจากการร่วมมือ ตีความ และสรรสร้างผ่านภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนคราฟต์ และนักออกแบบไทยรุ่นใหม่


    ร่วมสัมผัสความงดงามของภูมิปัญญาไทยแบบสากลร่วมสมัยการสร้างสรรค์ผ่านนิยามของโลกยุคใหม่โดยฝีมือนักออกแบบไทยมากความสามารถได้ที่ “สยามดิสคัฟเวอรี่ Co-Creation Space”ตั้งแต่วันนี้-17 กันยายน 2563. 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์