รฟท.หาทางออกงบงอกหมื่นล้านเร่งส่งอัยการสูงสุดตีความ


เพิ่มเพื่อน    

 

28  ส.ค. 2563 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงคมนาคมได้ให้ รฟท. ไปดำเนินการหาที่มาของการเพิ่มงบประมาณการเปลี่ยนแปลงงาน (Variation order) หรือ VO  ที่มีงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นกว่า 10,345 ล้านบาทในโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต นั้นขณะนี้ รฟท. ได้มีการขอความเห็นไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อตีความว่างานที่เพิ่มขึ้นกว่า 194 รายการ มูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท ในสัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ ว่าผู้มีอำนาจในการสั่งงานสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งวงเงินในสัญญาที่1นี้เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินรวมที่ 10,345ล้านบาท ที่ รฟท. เสนอขอไป 

ทั้งนี้ยืนยันว่า การขอความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุดนั้นแค่งบประมาณที่เพิ่มเติมในสัญญาที่ 1 เท่านั้น ส่วนงานในสัญญาที่ 2 งานโยธาในโครงการช่วงบางซื่อ-รังสิต และ สัญญาที่ 3  ระบบอาณัติสัญญาณ ที่เพิ่มขึ้นทาง รฟท. ไม่ได้ส่งอัยการตีความ เนื่องจากเป็นงานที่เปลี่ยนแปลงงานที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนทาง รฟท. จะรอผลการตีความจากอัยการสูงสุดก่อนถึงจะดำเนินการต่อไป 

อย่างไรก็ตามส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ทาง รฟท.ได้สรุปตัวเลขงบประมาณเพื่อยืนยันวงเงินที่จะให้กระทรวงคมนาคมเสนอขอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อมาใช้ในโครงการส่วนเพิ่มเติมนั้นยังยืนยันว่า ยังคงเป็นตัวเลขที่ 10,345 ล้านบาทเช่นเดิมไม่ได้มีการตัดวงเงินลง หรือ รายการลงแต่อย่างใด พร้อมยืนยันว่าโครงการสายสีแดงจะยังเปิดให้บริการในปี 64 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ความต้องการของ รฟท.ที่ขอขยายกรอบวงเงิน อีก 10,345 ล้านบาทนี้ เป็นค่างานส่วนเพิ่มที่ครอบคลุมทั้งในสัญญาที่ 1 คืองานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและปรับเขตทางรถไฟ เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนรางหรือ Track ที่มีในโครงการ รวมถึงงานส่วนเพิ่มในสัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 ที่เป็นระบบอาณัติสัญญาณด้วย อย่างไรก็ตาม วงเงินส่วนเพิ่มนี้ ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)กระทรวงการคลัง เคยรับทราบกรอบวงเงินแล้ว หลังจากที่ไม่สามารถกู้เงินไจก้าได้ โดย สบน.ระบุว่าจะมีการจัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศหรือต่างประเทศ เข้ามารองรับวงเงินดังกล่าว แต่ก็ต้องมีการรายงานที่มาของแหล่งเงินกู้ใหม่ ให้ไจก้าทราบด้วย ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบกลับพบว่า ผู้ที่มีอำนาจเซ็นสั่งเพิ่มงงานก่อสร้างนั้น ไม่มีอำนาจสั่งการจริง จึงเป็นที่มาของการตรวจสอบที่มาดังกล่าว 
 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก