'เรืองไกร'ร้องสตง. สอบ AOT ทำคลังเสียหายหลายหมื่นล้าน


เพิ่มเพื่อน    

 

30 ส.ค. 2563 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบข่าวสำคัญ 2 ครั้งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระทรวงการคลังหลายหมื่นล้านบาทตามมาได้ สืบเนื่องจาก AOT ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญากับเอกชนรายใหญ่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผลประโยชน์ของ AOT ที่ประมาณการไว้ลดลงตามไปด้วย และส่งผลให้ราคาหุ้นและเงินปันผลของ AOT ลดลงไปด้วยเช่นกัน

นายเรืองไกรกล่าวว่า AOT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 70 % จำนวน 10,000 ล้านหุ้น มีราคาปิด วันที่ 28 ส.ค. 63 อยู่ที่ 56.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งหมายความได้ว่าหากราคาหุ้น AOT ลดลง 1 บาท มูลค่าหุ้นที่ กระทรวงการคลัง ถืออยู่จะลดลง 10,000 ล้านบาท หาก AOT มีกำไรลดลงและทำให้การจ่ายเงินปันผลลดลง 1 บาท คลังจะได้เงินปันผลลดลง 10,000 ล้านบาท ดังนั้น กรณีตามข่าวที่ AOT แจ้งไว้นั้น จึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นความเสียหายที่อาจจะเกิดกับก.คลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ตามมาได้ อีกทั้ง AOT ยังมีสำนักงานประกันสังคมถือหุ้น จำนวน 164 ล้านหุ้น ซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

นายเรืองไกร กล่าวว่า เรื่องนี้จึงเข้าข่ายอาจจะเป็นการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ คือ ก.คลัง และสำนักงานประกับสังคม จึงจำเป็นต้องร้องให้ สตง. เข้ามาตรวจสอบโดยด่วน ดังนั้น ในวันที่ 31 ส.ค. เวลา 10.00 น. จะไปยื่นหนังสือขอให้สตง. ตรวจสอบว่า AOT กระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กระทรวงการคลัง และ สำนักงานประกันสังคม หรือไม่


ตลก "สาระที่สุด" ชั่วโมงนี้ ต้องยกให้ตลก "ป๋าเทพ โพธิ์งาม" ส่วนตลกไร้สาระและ "บัดซบที่สุด" ต้องตลก "โทนาฟ โคแดง"!

เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"