ฝ่ายค้านไม่แคร์ใช้ร่างแก้รัฐธรรมนูญของใครขอแค่เร่งเครื่องพอ


เพิ่มเพื่อน    

02 ก.ย.2563 - นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลที่มีความแตกต่างกัน ว่าน่าจะสะท้อนความยืดหยุ่นของปัญหาประเทศมากที่สุด อย่าให้แก้ยากเกินไป แต่สามารถพูดคุยกันได้ในวาระ 2 ทั้งนี้ ปัญหาที่อยากเสนอคืออยากให้เร่งรัดการแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้หรือไม่ ว่าเมื่อรับหลักวาระหนึ่งในวันที่ 24 ก.ย.แล้ว เมื่อเข้าสู่วาระสองขอให้พิจารณาไม่เกิน 2 สัปดาห์ซึ่งสามารถทำได้ ถ้าจบได้ภายใน 2 สัปดาห์ เราขอให้รัฐบาลเปิดประชุมสมัยวิสามัญในเดือน ต.ค. เพื่อให้จบวาระสาม และเมื่อเปิดประชุมสภาในวันที่ 1 พ.ย. เราก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการทำประชามติ ซึ่งคิดว่า 1 เดือนสามารถทำประชามติเสร็จ พอเดือน ธ.ค.ก็สามารถตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)ได้ ซึ่งไทม์ไลน์ที่คุยกันไว้ไม่เกินความพยายามที่จะทำได้ ดังนั้น จะขอร้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลได้ย่นย่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะหากยืดเรื่องนี้มองไม่เห็นผลดีเลย แต่การทำให้เร็ว มีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมจะแก้ปัญหาได้หลายอย่าง ประเทศก็จะเดินไปได้

เมื่อถามว่าก่อนที่จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ทางวิปรัฐบาลออกมาเปิดเผยสัญญาณ ส.ว.ไม่ค่อยดี นายสุทิน กล่าวว่า เราจะรอจนสัญญาณดีก็ไม่ได้ เชื่อว่าเหตุผล และปัญหาที่เราพบ ส.ว.จะเห็นและร่วมหาทางออกให้ประเทศ จึงเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ว ส.ว.คงเห็นแก่ประเทศ ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลทำงานร่วมกันได้แม้ความเห็นจะแตกต่างแต่มีเป้าหมายเดียวกัน แต่ถ้าเป้าหมายคนละแบบก็ทำงานกันยาก 

ถามว่าร่างของฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นร่างหลัก ฝ่ายค้านจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เพราะจะเอาของใครเป็นหลักก็ไม่ต่างกัน เพราะเนื้อหาคล้ายกัน ทั้งแก้มาตรา 256 และการตั้ง ส.ส.ร. ถ้าหลักใหญ่ตรงกันจะเอาร่างใดเป็นหลักก็ไม่ว่ากัน
 


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'