ศอปส. ยื่น“รมว.ศธ.”สอบวินัยร้ายแรงครูทำผิดม.30(3)เรื่องการเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์


เพิ่มเพื่อน    


2ก.ย.63-เวลา 15.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายจักรพงศ์ กลิ่นแก้ว ตัวแทนกลุ่มศูนย์ประสานงานนักศึกษาอาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.) พร้อมด้วยกลุ่มมวลชนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะถึงนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ. มารับหนังสือแทน ซึ่งภายในหนังสือดังกล่าวระบุขอให้ รมว.ศธ. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน  นักศึกษา และภาคประชาชนทั่วไป และเสนอแนะให้ ศธ.ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้เหมาะสมและทันต่อยุคสมัย อีกทั้งให้ ศธ.ดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อข้าราชการครูที่ประพฤติตนผิดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (3) คือต้องเลื่อมใสในระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ และขอให้ ศธ.จัดทำสื่อวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่ตามสถานศึกษาต่าง ๆ
 


วันนี้…“วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ๖๙ พรรษา“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล ที่ ๑๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"