"ตรีนุช" ประกาศนโยบาย 4เรื่องเร่งด่วน ที่ต้องทำ ลั่นสานต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด"ครูตั้น"


เพิ่มเพื่อน    


29มี.ค.64- เมื่อเวลา 07.42 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) นายสุเทพ แก่นสันเทียร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) นานอำนาจ วิชยานุวัตร เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) และข้าราชการ ศธ.รอต้อนรับ ซึ่ง รมว.ศธ.คนใหม่ ได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ศธ.ในห้องดำรงราชานุภาพ

และเมื่อเวลา 08.09 น.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พร้อมสักการะเครื่องบูชาศาลพระภูมิ รวมทั้งถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ขณะเดียวกันเมื่อเวลา 08.05 น. มีต้องแทนกลุ่มนักเรียนเลว เดินทางมามอบของที่ระลึกให้แก่ รมว.ศธ.คนใหม่ โดยภายของที่ระลึกดังกล่าวในเป็นเค้กรูปอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ รมว.ศธ.ว่า เป็นการแบ่งเค้กเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง

จากนั้นเมื่อนางสาวตรีนุช ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว จึงรับของที่ระลึกจากกลุ่มนักเรียนเลว พร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า กลุ่มนักเรียนเลว ถือเป็นเยาวชนและเป็นประชาชนคนไทย ดังนั้นสิ่งไหนที่ต้องการเสนอแนะเรื่องใด และเยาวชนส่วนรวมได้ประโยชน์ด้วย ตนก็ยินดีรับไปขับเคลื่อน ทั้งนี้ทุกคนเปรียบเสมือนเหมือนลูก เหมือนหลาน หากมีเรื่องอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้

ทั้งนี้นางสาวตรีนุช ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ตอนหนึ่งว่า ตนมีวาระเร่งด่วน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การผลักดันโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายเดิมของศธ.ที่ต้องการขับเคลื่อนให้แต่ละชุมชนได้มีโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 โรงเรียนขึ้นไป ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา 2.ความปลอดภัยของสถานศึกษา โรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยถือเป็น พื้นที่ปลอดภัย จากการบูลลี่และการทารุณกรรมเด็ก 3.ความรู้เรื่องดิจิทัลและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยจะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูลการศึกษา (Big Data) และ 4.การขับเคลื่อนภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สถาบันอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง 

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ตนมีนโยบายการทำงานในรูปแบบของ TRUS คือ ความไว้วางใจที่จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจการทํางานของ ศธ.อีกครั้งด้วยการสร้างความรับผิดชอบ มีความโปร่งใสในการทำงาน ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา ซึ่งผ่านความพร้อมด้วยการมีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย 

“ดิฉันยืนยันว่าจะมีการสานต่อแผนการศึกษาจังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายเดิมของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศธ. เพราะเป็นนโยบายที่ดีและสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ส่งกำลังใจและฝากให้มีการสานต่อโครงการของ ศธ.ที่ทำไว้เดิมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนโยบายต่างๆ ดิฉันคงไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะวางระยะเวลา ว่า จะดำเนินการให้จับต้องได้ภายในกี่เดือน แต่จะทำงานด้านการศึกษาให้ดีที่สุด ซึ่งต้องขอประชุมร่วมกับผู้บริหารศธ.ก่อน ส่วนการทำงานร่วมกับ รมช.ศธ.ทั้งสองคนนั้น ดิฉันไม่มีปัญหาหรือข้อกังวลอะไร และพร้อมร่วมทำงานกับข้าราชการทุกคน ซึ่งจะเปิดรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้อง”รมว.ศธ. กล่าว

สำหรับประเด็นที่สังคมมองว่าตนได้รับตำแหน่งในกระทรวงที่ใหญ่และเป็นรัฐมนตรีฝึกหัดนั้น นางสาวตรีนุชกล่าวว่า  ไม่หนักใจและมองว่า ศธ.เป็นกระทรวงใหญ่ที่มีความท้าทาย และมีปัญหาหลากหลาย ซึ่งเรื่องใดที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนคงทำไม่ได้ในทันที แต่จะมีวิธีบริหารจัดการแก้ไขปัญหอย่างเป็นระบบแน่นอน 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"