คุณหญิงกัลยา เปิดตัวโครงการนวัตกรรมสื่อ เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย


เพิ่มเพื่อน    

 

3ก.ย.63-คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวในการแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอนหนึ่งว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการยกระดับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย เนื่องจากเป็นต้นทุนของสังคมที่สั่งสมมาเป็นร้อยปี แต่เราขาดการต่อยอด ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด เรียนรู้ ศึกษา ตระหนักถึงรากเหง้าของประเทศไทย อีกทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เรียนรู้อดีต ความเป็นมาของปัจจุบันและอนาคต และในยุคที่เรามีเทคโนโลยี วิทยาการที่ทันสมัย จึงนำจุดนี้เข้ามาช่วยทำให้การเรียนประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจ หลากหลายมิติ เรียนรู้ได้อย่าสนุก ไม่ใช่แค่การท่องจำแบบในอดีต

“โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียนการเรียน ประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย จะเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยให้นักเรียนได้เรียนประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุก ผ่านรูปแบบสื่อที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชน นอกจากนี้จะเน้นให้ครูช่วยกันปรับวิธีการสอน และกระบวนการเรียนการสอนด้วยการมีนวัตกรรม และสื่อการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องตามบริบทท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ เช่น เพลงแร็พ แหล่ หมอลำ รวมทั้งการจัดทำคลิปวิดีโอนำเข้าสู่บทเรียนที่มีศิลปินนักแสดงที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กและเยาวชน”รมช.ศธ.กล่าว

 


"วัคซีน" นี่ อยากให้เข้าใจกันชัดๆไม่ใช่ "ยารักษาโควิด"เป็นชีววัตถุหรือ "เชื้อโรค" ที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันสร้าง "แอนติบอดี" ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม.......

"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'