ทหารฉก.ทัพพญาเสือตรวจเข้มลักลอบเข้าเมือง193 กม. แนวชายแดนราชบุรี-เพชรบุรี


เพิ่มเพื่อน    

 

6 ก.ย.2563 พันเอกวินิจ สว่างเนตร ผบ.29/ผบ.ฉก.ทับพญาเสือ พล.ร.9 กาญจนบุรี เปิดเผยว่า  ตามข้อสั่งการของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และ พลโท ธรรมนูญ วิถี ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ให้กองกำลังป้องกันชายแดน  เข้มงวดการสกัดกั้น การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดแนวชายแดน 

ทั้งนี้ พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ได้สั่งการและมอบหมายให้ พันเอก วินิจ  สว่างเนตร  ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ให้มีการการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติ และพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวชายแดนระยะทาง 193 กิโลเมตร โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชน หรือหมู่บ้านอาศัย อยู่ใกล้แนวชายแดน สำหรับพื้นที่ติดแนวชายแดน  ให้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ทั้งแบบประจำที่ และจุดตรวจจุดสกัด แบบไม่ประจำที่ และเปิดยุทธการปิดล้อม ตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมาย ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองฯ  ที่คาดว่าผู้กระทำผิดจะใช้เป็นพื้นที่พักรอคอย ของแรงงานต่างด้าวฯ  ก่อนจะลักลอบเข้าสู่พื้นที่ตอนใน  

พร้อมทั้งบูรนาการร่วมกับ จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, อำเภอ, สาธารณสุข และสถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่ จัดให้มีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน การกระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกหมูบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ ได้แจ้งเบาะแส กลุ่มบุคคลแปลกหน้า ที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ให้กับเจ้าหน้าที่  

นอกจากนี้ ยังประสานผู้ประกอบการ และสถานประกอบการในพื้นที่ตอนใน ให้เล็งเห็นถึงมหันต์ภัย ของโรคระบาดโควิด – 19 หากให้ที่ทำงานและที่พักพิง กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ จะเกิดผลกระทบเสียหายอย่างมาก ต่อประเทศชาติ และคนไทย ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน ในการเป็นหูเป็นตา ป้องกันและเฝ้าระวัง แรงงานข้ามชาติดังกล่าว 
 


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'