คมนาคมลุยต่อเดินหน้าโครงการใช้ยางพาราเพื่อความปลอดภัย จ.สตูล


เพิ่มเพื่อน    


6ก.ย.63-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการนำน้ำยางพารา มาใช้เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Off) ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 404 กิโลเมตรที่ 102+150 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นายอนุทิน ยืนยันว่า  โครงการดังกล่าว คือนโยบาย “Thai First ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน”เพราะการผลิต rubber fender  barriers  ถือเป็นโครงการที่คิดค้นโดยคนไทย นำสินค้าที่ผลิตได้มาใช้ในประเทศ และในช่วงแรกของโครงการ เงินรายได้เข้าถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ซึ่งจะมีสัดส่วนที่ถึงมือเกษตรกรสูงถึง 70 % หรือคิดเป็นมูลค้า 3 หมื่นล้านบาท 
.
ด้านนายศักดิ์สยาม กล่าวยืนยันว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน 2,700 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าโครงการนำน้ำยางพารา มาใช้เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยเมื่อโครงการมีความชัดเจน เรื่องงบประมาณ  และปริมาณการใช้ในแต่ละปี  ที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จะนำยางพารามาผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต หรือ Rubber Fender Barrier และ  หลักนำทางยางธรรมชาติ  หรือ Rubber Guide Post  มีทางที่ชัดเจนแล้ว ขณะนี้ได้ส่งผลทางด้านจิตวิทยา ต่อราคายางในประเทศ ทำให้ราคารับซื้อยางพาราในตลาดตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนขณะนี้ มีราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 61บาท แล้วส่งผลให้เกิดเสถียรภาพในด้านราคายางพารา

"ส่วนการดูแลให้โครงการเกิดความยั่งยืนนั้นหลังจากโครงการระยะแรก เฉพาะแผ่นยางพาราหุ้ม ที่จะเสื่อมสภาพใน3ปี จะมีการผลิตทดแทนในปีที่4 และทดแทนในทุกๆปี  ครบ 3 ปี  เพราะ rubber fender มีอายุ ใข้งานกลางแจ้ง ได้ ครั้ง ละ 3 ปี ซึ่งจะทำ ให้ต้องมีการสร้าง rubber fender ทดแทนทุกปี เริ่มจาก ปี 2566 เป็น ต้นไป ซื่งจะต้องใช้น้ำยางดิบ ปีละ ประมาณ 3.5 แสนตัน ในการผลิต rubber fender สำหรับ concrete barriers เมื่อดำเนินการติดตั้ง แล้ว สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนได้ตลอดไป"รมว.คมนาคม กล่าว

ขณะที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า  สำหรับการเปิดโครงการที่จังหวัดสตูล นั้นเพราะเครื่องผลิต“แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต” ได้จัดทำและประสบความสำเร็จโดยความร่วมมือของ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกอบเครื่องมือดังกล่าวสำเร็จที่จังหวัดสตูล เป็นที่แรกของประเทศไทย โดยขณะนี้มีโครงการอบรม ขยายความคิดในการทำเครื่องมือดังกล่าวไปในกลุ่มชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง วิสาหกิจ ในจังหวัดอื่น ๆ โดยเครื่องจักรขึ้นรูปแรงอัดสูง ที่ใช้ในการผลิต rubber fender ยืนยันว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มสหกรณ์ของชาวสวนยาง ที่มีศักยภาพและต้องการเป็นผู้ผลิตเอง สามารถจัดซื้อนำเข้าเครื่องจักรดังกล่าว  โดยภาครัฐจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้  

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯก็จะดูแลให้กำลังการผลิต  rubber fender ที่จะเกิดขึ้นในสาทรแต่ละภาคของประเทศ มีกำลังการผลิต สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของหน่วยงานราชการที่จะนำไปใช้ คือ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท โดยกำลังการผลิตของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ  จะสมดุลกับการใช้งานของเส้นทางถนนในแต่ละภาคด้วย

นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า อาชีพชาวสวนยางพารานั้น ถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสตูล และเชื่อว่า โครงการนำยางพารามาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในถนน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและมีการลงนาม MOU กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว  โดยสหกรณ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัด ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรับซื้อยางพาราจากชาวสวน  ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการดังกล่าวเม็ดเงินจะตกถึงมือชาวสวนอย่างแท้จริง ตามราคาตลาด  ไม่มีกลุ่มทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง   

นายอุดม คงสมคิด ประธาน ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลจํากัด เปิดเผยว่า  ในพื้นที่จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 470,000 ไร่  มีผลผลิตต่อปีประมาณ 120 ล้านกิโลกรัม/ปี มีชาวสวนกว่า 10,000 ครอบครัว  โดยหลังจากมีการ kick off โครงการของรัฐบาล  และอนุมัติงบประมาณก้อนแรก 2,700 ล้านบาท ทำให้เกิดผลทางจิตวิทยา ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น โดยปัจจุบันราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท  เพิ่มขึ้นจากช่วงนี้ยังไม่มีโครงการที่กิโลกรัมละ   40 บาท  หรือเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 20 บาทแล้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)ระบุว่า สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ ถนนหลวงพี่จะมีการใช้ Rubber Fender Barrier จะมีปริมาณการใช้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของการใช้งาน Rubber Fender ที่มีอยู่ทั่วประเทศ


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ