'ประยุทธ์'ดอดคลอดระเบียบขับเคลื่อนปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน


เพิ่มเพื่อน    

9 ก.ย.2563 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน พ.ศ.2563 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 204 ง และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ก.ย.แล้ว

ทั้งนี้เนื้อหาของระเบียบดังกล่าวมีทั้งสิ้น 13 ข้อ ซึ่งได้ระบุว่า โดยที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ได้กำหนดข้อเสนอในการมีหรือแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎเพื่อรองรับการดำเนินการเป็นจำนวนมาก และอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน สมควรกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มที่นี่


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"