'วัฒนา' วอนเลิกแซะกันได้แล้ว แนะดันรัฐธรรมนูญของประชาชน แล้วสู้กันในสนามเลือกตั้งดีกว่า


เพิ่มเพื่อน    

9 ก.ย.63 - นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

เพื่อไทยเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2560 เป็นปัญหาของประเทศ แต่แก้ไขยากจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญ พวกเราจึงวางแผนแก้ไขเป็นขั้นตอน เริ่มจากการเสนอญัตติขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไข วัตถุประสงค์คือต้องการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมได้เห็นพิษภัยของ รธน. และสนับสนุนเพื่อเป็นแรงผลักดันการแก้ไข ถ้าจำกันได้สิ่งที่พวกเราตอบผู้สื่อข่าวทุกครั้งคือ “การแก้ไขจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ประชาชน”

การเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่ต้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนเป็นแรงผลักดันสำคัญให้พรรคฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบ สสร. ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 พรรคเพื่อไทยและอีก 4 พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงได้ยื่นญัตติขอแก้ไขมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญเพื่อตั้ง สสร. จากนั้นได้รอให้พรรคร่วมรัฐบาลยื่นร่างขอแก้ไขด้วยเพื่อเป็นหลักประกันว่าพรรคร่วมรัฐบาลเอาด้วยกับแนวทางดังกล่าวนี้

พวกเราเห็นว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราด้วย เพื่อแก้ปัญหาหากนายกลาออกหรือยุบสภาในระหว่างที่ สสร. กำลังร่างรัฐธรรมนูญ โดยยกเลิกอำนาจของ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลและแก้ไขวิธีการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งและการตั้งรัฐบาลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน แต่ในระหว่างการรอ สสร. พวกเราต้องพยายามลดกระแสต้านจาก ส.ว. และฝ่ายรัฐบาลให้มากที่สุด การแก้ไขเรื่องอื่นๆ จึงควรรอให้ร่างแรกผ่านไปก่อน

อย่างไรก็ตาม เมื่อกระแสของสังคมและท่าทีของ ส.ว. เปลี่ยนไปซึ่งต้องถือเป็นคุณูปการที่เกิดจากการเรียกร้องของประชาชน พรรคเพื่อไทยจึงได้เตรียมที่จะยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราที่สำคัญคือ (1) เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นแบบ รธน. 40 (2) งดอำนาจ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล และ (3) ยกเลิกมาตรา 279 ที่ให้อำนาจ คสช. ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ พวกเราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก ส.ว. และเพื่อน ส.ส. ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทั้งนี้ เพื่อนำประเทศกลับสู่ความปกติและคืนอำนาจให้ประชาชน

ผมขอยืนยันคำพูดเดิมว่าจะสำเร็จหรือไม่ “อยู่ที่การสนับสนุนของประชาชน” จึงฝากไปยังกองเชียร์ของฝ่ายค้านให้เลิกแซะกันได้แล้ว มาช่วยกันผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชน แล้วค่อยมาสู้กันในสนามเลือกตั้งดีกว่า.


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก