นายกฯ ทูลเกล้าโผทหาร 'แอร์บูล' มาแน่ ขึ้นจากกรุวางเกมยาว


เพิ่มเพื่อน    

9 ก.ย.63 - มีรายงานว่า มีความเคลื่อนไหวการจัดทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารปลายปี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปีก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ในสัปดาห์นี้ หลังจาก7คณะกรรมการปรับย้ายทหารชั้นนายพล ประกอบด้วย รมว.กลาโหม รมช.กลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ(ผบ.เหล่าทัพ) ได้ลงนามรับรองเอกสารตามขั้นตอนกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบตามที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพเสนอ และ ได้นำมาตรวจสอบความถูกต้อง และปรับแก้ไขบางตำแหน่ง

บัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปีในส่วนกองทัพบก ยังเป็นชื่อ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เตรียมทหารรุ่น 22 ( ตท.22) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก( ผช.ผบ.ทบ.) เป็น ผบ.ทบ. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (ตท.19) เสนาธิการทหารบก เป็นรอง ผบ.ทบ. พล.ท.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ (ตท.20) แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี (ตท.22) แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20 ) รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อยที่ 1 ขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 ขณะที่รองแม่ทัพภาคที่ 1 ขยับออกไปทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี(ตท.24) ขยับขึ้นพลโท ในตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารบก เพื่อจ่อเป็นแคนดิเดทชิง ผบ.ทบ.ในอนาคต พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี ข้ามไปเป็น ผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม (ตท.21) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กลับไปเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ปรีชา จึงมั่นคง(ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 (ตท.22) ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4

ขณะที่กองทัพเรือ ในที่สุด พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผช.ผบ.ทร. (ตท.20 ) ขึ้นเป็นผบ.ทร. ตามการเสนอชื่อของ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และได้รับการสนับสนุนจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ทางด้าน กองทัพอากาศ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ (ตท.20) เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อมารับไม้ต่อแผนพัฒนากองทัพอากาศ โดย พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนปัจจุบัน ได้วางตัว พล.อ.ท.ชานนท์ มุ่งธัญญา รองเสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นเป็น เสนาธิการทหารอากาศ เพื่อขึ้น ผบ.ทอ. ต่อไป ซึ่งกองทัพอากาศจะมีโครงการในการพัฒนาเครื่องบินรบฝูงใหมทดแทน ตามแผนพัฒนากองทัพอากาศ ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทย มีพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร (ตท.21) ขึ้นเป็นผบ.ทสส.คนต่อไป พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหาร พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา.
 


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'