อยู่ที่รัฐบาล!กกต.เตรียมงบฯ 800 ล้านบาท พร้อมแล้วจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ


เพิ่มเพื่อน    

11 ก.ย. 63 - ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่าขณะนี้กกต.มีความพร้อมจัดการเลือกต้งท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะประกาศให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใดและรูปแบบใดก่อน เพราะเรื่องการแบ่งเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)กกต.ดำเนินการเสร็จทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน แต่ยังมีกระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่ไม่มีปัญหา ส่วนเทศบาลเหลือเพียงอีก 15-16 แห่ง ที่ยังติดปัญหาเรื่องแนวเขต แต่ก็คิดว่าสามารถดำเนินการได้ทัน ไม่น่าจะมีปัญหา

ประธาน กกต. กล่าวว่า ขณะที่งบประมาณในส่วนของการกำกับดูแลของกกต.ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 กกต.ก็ได้รับการจัดสรรจำนวน 800 ล้านบาท ส่วนเรื่องของบุคลากรการเลือกตั้ง กกต.ท้องถิ่น ได้มีการเตรียมรายชื่อไว้พร้อมแล้วเช่นกันตั้งแต่เดือนเมษายน รอเพียงประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะแต่งตั้งคนเหล่านี้ขึ้นมาทำหน้าที่และขณะนี้ได้เริ่มอบรมวิทยากรเพื่อที่จะได้ไปทำหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็จะมีการดำเนินการต่อเนื่องไป

"เราพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกระดับเพราะระเบียบต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมการเรื่องบุคลากรอยู่ตลอดเวลา แต่จะเลือกอะไรก่อนเราไม่มีอำนาจไปกำหนดอยู่ที่รัฐบาลพิจารณา ซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณ หรือติดต่อกันอย่างเป็นทางการ แต่กับทางกระทรวงมหาดไทยมีการประสานเรื่องการทำงานเป็นระยะอยู่แล้ว"นายอิทธิพร กล่าว 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก