'ไพบูลย์'ยื่น'ชวน'ค้านบรรจุแก้รธน.4ฉบับ บี้ส่งศาลตีความเหตุส.ส.ลงชื่อซ้ำไม่ได้


เพิ่มเพื่อน    

14 ก.ย. 63 - ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และส.ส. บัญชีรายชื่อ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ โดยนายไพบูลย์ ระบุว่า ขอคัดค้านร่างบรรจุแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 ฉบับของฝ่ายค้าน เพราะเห็นมีปัญหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากในร่างดังกล่าวมีรายมือชื่อส.ส.ซ้ำซ้อนกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพื่อเปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่งให้บรรจุในระเบียบวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 4 ฉบับมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นไปตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอความเห็นของส.ส. จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแก่รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคำสั่งหน้าที่ 4 ว่า เมื่อตรวจสอบคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าประเด็นที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่องพิจารณาที่ 3/2563 ซึ่งมีรายชื่อ ส.ส.ผู้เสนอ ความเห็นซ้ำกับเรื่องดังกล่าว จำนวน 30 คน จึงทำให้จำนวนส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอความเห็น ตามคำร้องนี้มีจำนวนไม่ถึง 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ 75 คน กรณีนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง" นายไพบูลย์ ระบุ

นายไพบูลย์ กล่าวว่า จากข้างต้นย่อมหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการลงรายชื่อของ ส.ส.จะลงรายชื่อได้ครั้งเดียวเท่านั้น จะมีรายชื่อซ้ำในทำนองเดียวกันไม่ได้ จึงขอคัดค้านการบรรจุร่างแก้ไข 4 ฉบับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอเข้าสู่วาระการประชุม ด้วยเหตุมาตรา 256 (1) เพราะมีการลงชื่อซ้ำกันในเรื่องเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยไว้ในคำสั่งที่ 5/2563 โดยส่วนตัวเห็นว่าถ้ามีการบรรจุ 4 ฉบับเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาทั้งที่ไม่มีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็จะเกิดปัญหาตามกฎหมายในภายหลัง ดังนั้น จึงมีหนังสือกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาได้โปรดพิจารณายับยั้งการบรรจุทั้ง 4 ฉบับไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบกฎหมายให้ยุติ โดยดำเนินการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยเหตุมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกรัฐสภาตามมาตรา 256 (1)

ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะนำหนังสือดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ ร่างแก้ไขขณะนี้ สภาฯเสนอมาทั้งหมด 7 ร่าง ทั้งของฝ่ายค้าน ที่นำโดยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล และมีอีก 5 ร่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบของประธาน โดยนายชวนจะตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมว่าต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 ห้ามเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือรูปแบบของรัฐ อีกทั้งต้องตรวจสอบจำนวนส.ส.ตามมาตรา 255 อนุหนึ่ง ต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือส.ส.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 เท่าที่มีอยู่ของ ส.ส. โดยจำนวนส.ส.ปัจจุบันมี 488 คน หรืออย่างน้อย 98 คน รวมทั้งตรวจสอบรูปแบบว่ามีหลักการเหตุผลของร่างหรือไม่ด้วย

เมื่อถามว่า ส.ส.ลงรายมือชื่อซ้ำกันได้หรือไม่ นายสมบูรณ์ ชี้แจงว่า ต้องพิจารณาว่าตรงตามมาตรา 256 หรือไม่ และเบื้องต้นสมาชิกลงรายมือชื่อซ้ำกันคงไม่เป็นไร เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้จำกัดสิทธิ์ไว้

เมื่อถามย้ำว่า การยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ เป็นการแก้ไขคนละมาตรา ดูแล้วเนื้อหาน่าจะเป็นคนละแบบ ทำให้สามารถลงชื่อซ้ำซ้อนกันได้หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ก็ถือเป็นการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ทุกญัตติคือการยื่นรายมาตรา อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวทราบว่าฝ่ายค้านสงสัยเช่นกัน จึงได้ทำหนังสือไปสอบถามสำนักเลขาธิการสภาฯว่าสามารถลงชื่อหลายญัตติได้หรือไม่.

 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก