สสจ.บุรีรัมย์ เผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง 74 รายไม่พบเชื้อ หลังนักฟุตบอลชาวอุซเบฯติดโควิด


เพิ่มเพื่อน    

15 ก.ย.63 - นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในนามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานสอบสวนและควบคุมโรค กรณีเหตุการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสและผู้ป่วยเพิ่มเติม จากเหตุการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสรุปได้ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มเสี่ยงสูง (High Risk) จำนวน 74 ราย แยกเป็น นักฟุตบอลทีมสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 47 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ไม่พบเชื้อ และดำเนินการกักกันที่โรงแรม Bric Box Hotel Buriram จำนวน 14 วัน จะครบกำหนดวันที่ 24 กันยายน 2563

สถานที่อื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 27 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ไม่พบเชื้อ และให้ดำเนินการกักกันที่บ้าน จำนวน 14 วัน ครบกำหนดวันที่ 24 กันยายน 2563

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเสี่ยงต่ำ (Low Risk) จำนวน 114 ราย เป็นสถานที่อื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 114 ราย ติดตามและให้คำแนะนำโดยให้สังเกตอาการ 14 วัน  และกลุ่มที่ 3 เป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) จำนวน 225 ราย แยกเป็น นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง จำนวน 155 ราย และเจ้าหน้าที่สนาม จำนวน 70 ราย โดยเก็บตัวอย่างน้ำลายและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2563 ผลทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 จำนวน 199 ราย ไม่พบเชื้อ และผลทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563จำนวน 26 ราย อยู่ระหว่างรอผล ซึ่งรวมกลุ่มผู้สัมผัส และกลุ่มค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ทั้งหมดในเหตุการณ์นี้ จำนวน 413 ราย

นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติตนตามหลักชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) “สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด อยู่ห่างไว้ ใช้ไทยชนะ” ซึ่งทำให้คนบุรีรัมย์มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ต่ำ ตื่นตัวได้ แต่อย่าตระหนกบุรีรัมย์ต้องรอด

ส่วนกรณีนักฟุตบอล สังกัดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด สัญชาติอุซเบกิสถาน อายุ 29 ปี  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น นายแพทย์พิเชษฐ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เข้ารักษาพักอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มที่ติดโรคแต่ไม่มีอาการ ถือเป็นกลุ่มที่ไม่รุนแรง มีการติดมาจากพื้นที่ภายนอก แต่ระยะฟักตัวยาว จากข้อมูลมากกว่า 21 วัน สามารถพบได้ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'