ส.ส.เพื่อไทย ซาบซึ้งแทนนักโทษการเมือง หวังทุกฝ่ายสร้างสามัคคีคนในชาติ อ้อน ส.ว.ร่วมแก้วิกฤติ


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย.63 - นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการพระราชทานอภัยโทษอดีตนักการเมือง และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายท่านในช่วงนี้ว่า แม้ไม่ใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ แต่ในฐานะคนไทยซึ่งเป็นพสกนิกร รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงทรงมีพระเมตตากับพสกนิกรของพระองค์ การทำงานการเมืองที่ผ่านมา ตนให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องแนวทางสร้างความปรองดองของคนในชาติ

นายชวลิต กล่าวว่า รายงานผลการศึกษาได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นเอกฉันท์ สถานการณ์ปัจจุบัน หวังที่จะเห็นความปรองดองของส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน และหวังที่จะเห็นส.ว.ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเช่นกัน ได้ทำหน้าที่จนครบเทอมตามรัฐธรรมนูญ โดยมีอำนาจ หน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายเป็นหลัก ละอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนประชาชน ส่วนรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ได้บริหารประเทศมากว่า 6ปีแล้ว ไม่อาจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชนได้ ยิ่งหลังปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหายิ่งจมลึกลงมากขึ้นๆ จึงอยากเห็นนายกรัฐมนตรีแสดงสปิริตทางการเมือง เพื่อให้รัฐสภาได้ทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศ

"หวังว่า จากนี้ไปจะไม่มีรัฐประหาร ไม่มีรัฐบาลแห่งชาติ หากรัฐบาล ส.ส.และ ส.ว.ปรองดองกัน ร่วมมือกัน โดยน้อมนำคุณธรรม อภัยและเมตตา มาเป็นหลักคิดในการแก้ปัญหา ดังเช่นที่ในหลวงได้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องคดีความต่างๆ จะส่งผลต่อการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และฟื้นฟูความเชื่อมั่นประเทศกลับคืนมา ผมฝันไปครับ แต่ก็ยังหวังว่า ฝันจะเป็นจริง"นายชวลิตกล่าว 


เทคโนโลยี "ไอที" เปลี่ยนสังคมโลก การจะเปลี่ยนให้ได้ผล มันก็ต้องรื้อ-ทุบทิ้ง-ทำลาย "สิ่งเดิม" แล้วสร้าง "สิ่งใหม่" อย่างที่เรียก "ดิสรัปต์"

๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?