พิธี'อุ้มพระดำน้ำ'หนึ่งเดียวในโลก เสี่ยงทายขอบารมีพระพุทธมหาธรรมราชาคุ้มครอง 


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

 

     วันที่ 17 ก.ย.ที่ จ.เพชรบูรณ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธมหาธรรมราชา พ่อขุนผาเมืองอัญเชิญพระรูปหล่อเหมือนพ่อขุนผาเมือง และเครื่องบูชางานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์ ทางน้ำ ประจำปี 2563 ไปประดิษฐานยังขบวนรถไปยังท่าน้ำวัดไตรภูมิ จากนั้นนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ ในฐานะพ่อเมือง ได้อัญเชิญพระรูปหล่อเหมือนพ่อขุนผาเมืองและเครื่องบูชาลงยังเรือที่จัดเตรียมเป็นโขนหัวเรือกาญจนาคาสีทองอร่าม พร้อมอัญเชิญแห่ทางน้ำเคลื่อนขบวนไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารเพื่อไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ รวมริ้วขบวนเรือรวมทั้งหมด 30 ลำ ท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มารอชมพิธีเนืองแน่นตลอดสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก

      นายอิทธิพล กล่าวเปิดงานว่า การประกอบพิธีปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีขาว หมายถึง พลังศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่ชาวเพชรบูรณ์มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชา      และเป็นการ

สืบสานประเพณีอันดีงามที่จัดขึ้นในวันสารทไทยทุกๆปี จัดในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 นับเป็นการงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดทั้งแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวเพชรบูรณ์ ที่สร้างความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และยังสามารถสร้างเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ จากนั้น จึงมีพิธีเจริญมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ตามการเสี่ยงทายทิศที่จะทำพิธีอุ้มพระดำน้ำ จำนวน 6 ครั้ง โดยอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธี ร่วมกับคณะกรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา เป็นคำเสี่ยงทายขอบารมีพระพุทธมหาธรรมราชา ดลบันดาลให้ไพร่ฟ้าประชาชนมีความรักสามัคคี บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และปราศจากโรคระบาดอันตราย และภัยธรรมชาติ 

       สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 ก.ย.63 โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ย.ได้มีการจัดพิธีรำถวาย พิธีเจริญมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว และพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำทางบกไปแล้ว ซึ่งแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยวันที่ 17  ก.ย. มีพิธีเปิดการแสดงแสงเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำ  พุทธอุทยานเพชบุระ การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ ในวันที่ 18-19 ก.ย.  ณ ท่าน้ำวัดไตรภูมิ และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 20 ก.ย. ณ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ การแสดงของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ วัดไตรภูมิ และงานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณพุทธอุทยานเพชบุระ มีการมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดการร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 


สังเกตมั้ย? ผ่าน ๗ วัน จาก ๑๓-๒๐ ตุลา ม็อบ "สามนิ้ว" ในแบรนด์ "ประชาชนปลดแอก" ใต้คอนโทรลสามสัส จากมุ่งพื้นที่ไข่แดง เปลี่ยนแผนเป็นกระจายไปและเล็มไข่ขาว "ขอบนอก" เข้ามา จาก ๔ ทิศ

เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'
'คำสอนพ่อ' ในสายฝนพรำ
'พม่าป่วยเท่ากับไทยป่วย'