คำถามที่ยังต้องการคำตอบ


เพิ่มเพื่อน    

     วันที่ 19 กันยายน 2563 ที่จะมีการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนปลดแอก หลายคนที่ติดตามข่าวก็ยังมีข้อสงสัยอีกมากมายที่คนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมควรจะมีคำตอบให้ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่วนหนึ่งก็เพื่อความสบายใจของคนที่เป็นห่วงบ้านเมือง เพราะการที่มีคำถามคั่งค้างคาใจอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ หลายคนก็เป็นห่วงเกรงว่าอาจจะเกิดความรุนแรงที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งผู้ที่มาร่วมชุมนุมอาจจะได้รับอันตราย คำถามที่ควรจะต้องมีคำตอบดังต่อไปนี้

     ใครคือผู้นำการชุมนุมที่มีอำนาจในการกำกับและควบคุมการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของคนที่มาร่วมชุมนุม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจำนวนคนที่มารวมตัวกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนนั้นมีนิสัยต่างกัน มีทัศนคติต่างกัน มีพฤติกรรมต่างกัน มีวิธีการแก้ปัญหาต่างกัน การที่พวกเขามีความไม่พอใจอะไรบางอย่าง พวกเขาจะแสดงออกอย่างไร จะทำผิดกฎหมายหรือไม่ จะมีการกระทำที่รุนแรงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้นำตัวจริงที่ผู้มาชุมนุมให้การยอมรับ ถ้าหากเกิดเหตุการณ์รุนแรง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ใครจะมีอำนาจสั่งการเพื่อยับยั้งการกระทำดังกล่าวได้ และถ้าหากมีพฤติกรรมที่ก่อความรุนแรงจนเป็นอันตรายต่อผู้ที่มาร่วมชุมนุม ใครคือคนที่จะต้องรับผิดชอบในการยุติพฤติกรรมดังกล่าว และถ้าหากมีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ใครจะเป็นผู้ต้องหาในฐานะผู้เป็นแกนนำการชุมนุม

     การชุมนุมครั้งนี้เป็นพลังบริสุทธิ์ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยจริงหรือไม่ การชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมา คนที่ติดตามข่าวสารการชุมนุมต่างก็เห็นว่าเนื้อหาของการชุมนุมไม่ตรงปก พวกเขาบอกว่าเขาออกมาเรียกร้องให้ยุบสภา ให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน และให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลายคนก็มีคำถามว่าสภาผิดอะไร ทำไมต้องยุบสภา ส่วนที่บอกว่าหยุดคุกคามประชาชนนั้น อะไรคือการคุกคามประชาชน หรือว่าการที่ผู้ชุมนุมบางคนที่ทำผิดกฎหมาย แล้วโดนหมายเรียกนั้น เป็นการคุกคามประชาชน ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น กระบวนการแก้ไขก็เริ่มต้นแล้ว แต่ที่ไม่ตรงปกก็คือการปราศรัยบนเวที ข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ และการถือป้ายต่างๆ นั้น ไม่เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 3 ประการที่กล่าวอ้างกันเลย ดังนั้นจึงมีคำถามเรื่องของวลี “พลังบริสุทธิ์” ว่าเป็นความจริงแค่ไหน

     น้องๆ ที่ออกมาชุมนุมนั้น เขาออกมากันเองเพราะไม่พอใจการทำงานของรัฐบาล และมองพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าเป็นปัญหาของประเทศชาติโดยไม่มีคนอยู่เบื้องหลังเลยหรือ มีคนพยายามพูดจาชมเชยน้องๆ ที่ออกมาชุมนุมว่าเป็นคนที่กล้าหาญ กล้าที่จะพูดความจริงที่หลายคนอึดอัด เป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่ต้องการกำหนดอนาคตของตนเอง ถ้าหากเด็กๆ เป็นเช่นนั้นจริงก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเรามีเยาวชนที่กล้าหาญ มีวุฒิภาวะ พร้อมที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง แต่เมื่อเราฟังคำปราศรัย อ่านป้ายที่น้องๆ ถือ ทำไมมันตรงกับการอภิปราย การให้สัมภาษณ์ การแสดงปาฐกถาของกลุ่มการเมืองหนึ่ง นอกจากนั้นแล้ว เราได้ยินวาทกรรมหลายๆ วาทกรรมที่ตรงกับสิ่งที่น้องๆ พูดบนเวทีและถือป้ายกัน เช่น กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยล่มสลายจึง   ต้องออกมาสู้ ถ้าหากสู้ก็เป็นไท ถ้าหากถอยก็เป็นทาส หรือรัฐบาลเผด็จการกำลังใช้นิติสงครามคุกคามประชาชน ใช้กฎหมายปิดปากประชาชนที่คิดต่าง ต้องปลดแอกเพื่อให้มีเสรีภาพตามหลักการของประชาธิปไตย ถ้าหากพวกเขาที่สร้างวาทกรรมไม่ได้อยู่เบื้องหลังการชุมนุม แต่เด็กๆ คิดได้เองตรงกับแนวคิดที่ปรากฏในวาทกรรมของพวกเขา ก็ถือว่าเด็กๆ นั้นเก่งจริงๆ

     น้องๆ ที่ออกมาชุมนุมนั้นต้องการขับไล่รัฐบาลที่พวกเขาคิดว่าบริหารประเทศล้มเหลว หรือว่ามีเป้าหมายที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักของประเทศ ทำไมจึงมีการชูสามนิ้วที่หมายถึงเสรีภาพ ภราดรภาพ และเสมอภาค ที่พูดกันในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ทำไมจึงมีการสร้างกระแสการไม่ยืนถวายความเคารพในเวลาที่มีเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ ทำไมจึงนำเสนอธงที่เหลือเพียงสีแดงและสีขาว เอาสีน้ำเงินที่หมายถึงพระมหากษัตริย์ออกไปจากธงของประเทศไทย การกระทำทั้งหมดนี้ชี้ชัดว่าเป็นการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มการเมืองที่มีความพยายามมาตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาในแวดวงการเมือง ในการแสดงความคิดเห็นของพวกเขามักจะแสดงความชื่นชมการปฏิวัติฝรั่งเศสที่เป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ถ้าเช่นนั้นแล้ว คำถามที่เป็นข้อสงสัยก็คือมีคนต้องการใช้เด็กๆ เป็นบันไดเพื่อให้ตัวเองก้าวสู่ความสัมฤทธิ์ทางการเมืองที่ต้องการหรือไม่

     ในการชุมนุมจะต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหลายๆ เรื่อง ทั้งการจัดเวที การดูแลอาหารการกินให้ผู้มาร่วมชุมนุม เด็กๆ ได้เงินมาจากไหน มาจากการบริจาคของผู้ชุมนุม ผู้เห็นด้วย การขายของ หรือมีท่อน้ำเลี้ยง ในการจัดชุมนุมแต่ละครั้ง เวที แสงและเสียงจะยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้เวทีคอนเสิร์ต น้องๆ เอาเงินมาจากไหน อาหารและน้ำที่แจกให้ผู้มาชุมนุมมาจากไหน การทำป้ายก็ต้องใช้เงิน น้องได้เงินมาจากไหน ถ้ามีผู้สนับสนุนทำตัวเป็นท่อน้ำเลี้ยง พวกเขาสนับสนุนเพราะมีอุดมการณ์ตรงกับเด็กๆ หรือเขามีเป้าหมายทางการเมืองบางอย่างที่เขาคิดว่าจะสำเร็จจะต้องให้เด็กๆ ออกมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก

     นอกเหนือจากเด็กๆ ที่ต้องการปลดแอกแล้ว ในการชุมนุมครั้งนี้จะมีกลุ่มไหนออกมาร่วมชุมนุมบ้าง และทำไมพวกเขาจึงออกมาร่วมชุมนุมด้วย หลายคนคงได้อ่านข้อความที่เผยแพร่โดย ส.ว.ท่านหนึ่งว่า จะมีกลุ่มต่างๆ มาร่วมชุมนุมมากมาย พวกเขามาด้วยวัตถุประสงค์อะไร อะไรที่เป็นแรงจูงใจให้พวกเขามาร่วมชุมนุม หรือทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาคนมาร่วมชุมนุม มีทั้งพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และฐานเสียงของพรรคการเมือง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เรายังคงจะเรียกว่าเป็นการชุมนุมของเยาวชนที่เป็นพลังบริสุทธิ์ได้อีกหรือ คำถามสุดท้าย ทำไมต้องธรรมศาสตร์ พวกเขาจะอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอด หรือเขาจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหน และไปเพื่ออะไร น่าห่วงนะคะ.

 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก