'พรรคกำนัน'ลั่นไม่ฟังมติวิปรัฐบาล!ย้ำไม่เห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญ


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.ย.2563 -  นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ในฐานะโฆษกพรรค ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล แต่เป็นเรื่องของฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จากที่พรรครวมพลังประชาชาติไทยได้เคยมีมติว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นฉบับที่ดีฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็นการถอนบทเรียนจากความขัดแย้งร่วมกว่า 10 ปี และรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศ ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน วันนี้ถึงแม้ว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่วันนี้ไม่ใช่การพิจารณางบประมาณแผ่นดินที่จำเป็นต้องเคารพมติวิปรัฐบาล และมองว่าการจัดสรรเวลาในการอภิปรายนั้นต้องจัดสรรตามหลักการระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข เพราะถึงแม้ว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยจะมี ส.ส.เพียง 5 เสียง แต่ก็ควรได้รับการจัดสรรเวลาเท่าๆ กับพรรคที่เห็นด้วยกับการแก้ไข 

นายเขตรัฐยังกล่าวถึงข้อสังเกตเรื่องความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 77 และมาตรา 78  ซึ่งพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้มีการศึกษาร่างแก้ไขทั้ง 6 ที่จะมีการแก้ไข และมีความคิดเห็นว่าโดยนัยยะของ มาตรา 77 วรรค 2 มีใจความสำคัญ 3 ข้อ คือ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ก่อนการตรากฎหมาย การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน และการนำความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบมาประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นฉบับที่มีประชาชนจำนวน 16.8 ล้านคน ร่วมกันลงมติรับร่าง โดยหากเปรียบเทียบเป็นจำสวน ส.ส. ในการเลือกตั้งตามสัดส่วนแล้ว เทียบได้กับ ส.ส.ประมาณกว่า 240 คน ดังนั้นขอให้ติดตามการอภิปรายของ ส.ส.พรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น มุมมอง และแง่คิด และขอทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรที่ประชาชนได้มอบหมายให้ในสภาทรงเกียรติแห่งนี้
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ