ประกาศในราชกิจจาฯรวดเดียว 4 ฉบับ 'ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร'


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.ย.63 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหารพ.ศ. ๒๕๒๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการพระธรรมนูญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

อ่านทั้งหมด

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหารพ.ศ. ๒๕๒๘
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๒๘
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร(ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๓


"ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"ถึงวันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๓).......ประเมินสถานการณ์ผ่านแนวรบด้านถนนและด้านรัฐสภาแล้ว เป็นไงบ้างครับ?"ล้มเจ้า" สำเร็จแน่?

หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?